ใบสมัคร ค่ายอนุรักษ์ฯ รณรงค์ใช้ถุงผ้าลดขยะ เกาะบุโหลนเล จ.สตูล
ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปี 62
ตอน ค่ายอนุรักษ์ฯ รณรงค์ใช้ถุงผ้าลดขยะเกาะบุโหลนเล สตูล

สืบเนื่องโครงการ ๑ ชั่วโมงแห่งความดี เก็บขยะพัฒนามหานครแห่งจิตใจ ปีที่ ๘

วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน - วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๒๒ เวลา ๒๐.๓๐ น. ) ค่าย ๓ วัน ๑ คืน
(ลาพักร้อน วันจันทร์ ๒๕​ พ.ย. / ๑ วัน )

[สถานที่]
๑.ท่าเรือปากบารา จ.สตูล
๒.เกาะบุโหลนเล จ.สตูล

[รับ] อาสาสมัคร จำนวน ๒๐ คน
[ค่าใช้จ่าย] สมทบทุนกิจกรรม 1,550 บาท
แบ่งจ่ายมัดจำ 775 2 ครั้ง
(หากคนไม่ครบ หารตามจำนวนคนเก็บเงินเพิ่ม)

ชี้แจงค่าใช้จ่าย

๑.ค่าเหมารถตู้ (ไป-กลับ) รวมค่าน้ำมัน
(รถตู้คิด 4 วันรวมค่าล่วงเวลา )
๒.ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท
๓.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม


ในส่วนค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัคร ต้องดูแลตัวเอง

๑.ค่าเรือ ไปกลับ ท่าเรือปากบารา - เกาะบุโหลนเล 800 บาท
(จ่ายมัดจำ1 เดือน ก่อนเดินทาง )
๒.ค่าธรรมเนียมท่าเรือปากบารา 20 บาท
๓.คาเรือ รับเข้าเกาะ 50 บาท
๔.ค่าที่พัก นอนโฮสเทรล ราคาประหยัด ตั้งแต่150 -500
(อาสาสมัครติดต่อจองล่วงหน้าด้วยตนเอง)
๕.ค่าเหมาเรือ ไปดำน้ำดูประการัง 150 -300
๖. อาหารน้ำดื่มทุกมื้อ
.................................................................................

ความตั้งใจ

สนับสนุนนโยบาย ใช้ถุงผ้าลดขยะและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

เป้าประสงค์กิจกรรม
๑.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง
และพัฒนาวุฒิภาวะตัวเอง
๒.ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
และแบ่งปันสิ่งดีงาม
๓.ศึกษาศิลปะวัฒธรรม และวิถีชีวิตผู้คนในท้องถิ่น
๔.ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิประเทศ
๕.ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในค่ายอาสาสมัคร
๖.รณรงค์เรื่องการเก็บขยะ การทิ้งขยะ ลดการสร้างขยะ
ในที่สาธารณะ
ผ่านกระบวนการ ทำให้ดู ทำให้ดี ทำให้เป็นแบบอย่าง
(การเดินเก็บขยะในสถานที่ต่างๆ )
...................................................................

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

๑.ฺBackpacker team
ขอรับอาสาสมัครที่ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
โดยเราจะแบ่งกลุ่มตั้งแต่ ๒ - ๕ คนให้เลือกกันเอง
ตามเหมาะสม อาจเป็นกลุ่มที่มาด้วยกันเอง หรือเพื่อนใหม่
ที่เพิ่งเจอกันในค่ายอาสาก็ได้

หรือ ถ้ามาคนเดียว ก็อาจจะให้จับกลุ่มคนที่มาคนเดียว
มัดรวมให้ได้เป็นกลุ่ม

๒. Give me five! ทีมหรรษา
ต้องดูแลกันตลอดการเดินทาง ตั้งแต่การขึ้นเรือ
เหมารถหารเฉลี่ย หาที่พัก ไปไหนด้วยกัน
จะไม่แยกกันเด็ดขาด ซึ่งต้องแก้ปัญหาต้องช่วยเหลือกันตลอด
มีน้ำใจ แบ่งปัน เสียสละ เมตตาต่อกันเอง
โดยจะทำการคัดเลือกหัวหน้าทีม
๑ คนไว้ค่อยประชุมและตัดสินใจ

ห้ามจองที่พักล่วงหน้ามาก่อน
แต่สามารถหาข้อมูลมาก่อนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทีม
เราจะให้ประชุม วางแผนและเดินเท้าผจญภัย
ให้หาเอาข้างหน้าด้วยกัน ในวันเดินทาง

๓.No problem with Koh Bulon Lae.
(เราจะไม่มีปัญหาต่อเกาะบุโหลนเล)

ในฐานะจิตอาสาออกค่ายพัฒนา เราจะทำความดีอย่างนอบน้อม
ให้เกียรติสถานที่ และผู้คนท้องถิ่นรวมถึงเพื่อนร่วมโลก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะไม่สร้างปัญหา ความขัดแย้ง หรือ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ถึงแม้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นมา เราจะเตรียมใจรับมือทุกข์การเปลี่ยนแปลง ยอมรับและให้ความเคารพทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่มีเงื่อนไข


การเดินทางเพื่อตระหนักรู้โลกภายในในครั้งนี้
หลังจากกลับออกมาแล้วเราจะ สรุปกิจกรรม
ผ่านกระดาษ ฟิบชาต เพื่อถ่ายอดเรื่องราว ประสบการณ์
มุมมองต่างๆ
ให้เพื่อนร่วมค่ายอาสาได้เรียนรู้
[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน
พร้อมแล้ว คลิกที่ลิงค์ เลยครับผม{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **
...............................................................................

กำหนดการ

[ กำหนดการ ]
คืนวันศุกร์ที่ ๒๒​ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา 19.30 น. - 20.30 น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๒๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือปากบารา จ.สตูล

(โปรดรักษาเวลา หากมาสายตกรถเพื่อส่วนรวม)

วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๗.๓๐น. – ๐๘.๓๐ น. พักรับประทานอาหารเช้า ล้างหน้าแปรงฟันปั๊มน้ำมัน (มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น. ออกเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ท
มุ่งหน้าเกาะ บุโหลนเล ต่อเรือหางยาวขึ้นเกาะ


เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.ภาคกิจตามหาที่พัก (วางแผนจองล่วงหน้าหรือไม่ได้จองก็ต้องเดินหาบนเกาะเอง )
ขนสัมภาระเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐นเล่นน้ำทะเล ถ่ายรูปชมวิว / อาบน้ำ /ทานข้าวเย็นให้เรียบร้อย


เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐น. นัดประชุม
กิจกรรมวันแรกพบ พูดคุยและชี้แจง สรุปกิจกรรมวันนี้
พูดคุยและชี้แจง รายละเอียดการเข้สค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล แต่ละกลุ่มวางแผนการทำกิจกรรมวันพรุ่งนี้
เวลา ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป นอนหลับพักผ่อน


วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แต่ละกลุ่มจะวางแผนการทำกิจกรรม การสำรวจ การผจญภัย
เหมาเรือไปเที่ยวเกาะต่างๆ เกาะบุโหลนไม้ไผ่ ดำน้ำดูประการัง
กองหินขาว หรือ การทำความดีบนเกาะกันเอง (ตอนเย็นจะสรุปภาระกิจว่าไปทำอะไรมาบ้าง )

เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐น. นัดประชุมสรุปการปฏิบัติภาระกิจ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของแต่ละกลุ่ม

เวลา ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป นอนหลับพักผ่อน

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๐๐ น.
นัดพบชายหาด หน้า รร.เกาะบุโหลน ร่วมทำกิจกรรม เก็บขยะรักษาความสะอาด

เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น.
เก็บของสัมภาระ ให้เรียบร้อย เตรียมตัวเดินทางกลับ

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. นั่งเรือหางยาว ออกมาขึ้นเรือสปีดโบ๊ท เดินทางกลับท่าเรือปากบารา

เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๐๒.๐๐ น. เดินทางกลับสู่ กทม. อย่างปลอดภัย ระหว่าง
พักรับประทานอาหารมื้อเย็น ตามจุดพักรถ

(กำหนดการและเวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)


[ ข้อมูลเพิ่มเติม - เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

......................................................................

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ - ๗๗๙ - ๒๒๕๖
ชื่อ - นามสกุล *กรณีสมัครหลายท่าน ให้ใส่ทุกชื่อและหมายเลขบัตรประชาชนลงในช่องนี้ * *
Your answer
หมายเลขบัตรประชาชน (ใส่ให้ครบด้วย) *สำหรับทำประกันการเดินทาง *
Your answer
ชื่อเล่น *
Your answer
อายุ *
Your answer
เพศ *
เบอร์โทรติดต่อ *
Your answer
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ กรณีฉุกเฉิน (ใส่ชื่อและเบอร์ติดต่อ) *
Your answer
E - mail *ทางทีมงานจะติดต่อกลับและแจ้งรายละเอียดการเตรียมตัวผ่าน ช่องทางนี้เท่านั้น *
Your answer
อะไรเป็นเหตุผล ที่ทำให้ท่านตัดสินใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
Your answer
สืบเนื่องโครงการ ๑ ชั่วโมงแห่งความดี เก็บขยะพัฒนามหานครแห่งจิตใจ ปีที่ ๘
ขยะเล็กแต่ใหญ่ ถ้าจะเปลี่ยนเริ่มต้นที่ตัวเรา อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy