ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΙΛΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η παρούσα ενημερωτική Δήλωση σάς ενημερώνει για το πώς η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών («ΚΟΕΟ», «εμείς», «Ομοσπονδία») με έδρα επί της οδού Αμφιπόλεως 21, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Κατά τη συλλογή των πληροφοριών σας, ενεργούμε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων και σύμφωνα με το νόμο οφείλουμε να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας και σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με τα δεδομένα αυτά.

Ποια προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούμε και για ποιους σκοπούς

Θα χρησιμοποιήσουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: α) ονοματεπώνυμο, β) διεύθυνση, γ) στοιχεία επικοινωνίας, δ) επάγγελμα, ε) άθλημα το οποίο σας ενδιαφέρει, στ) προπονητική εμπειρία, θ) πτυχίο ιατρικής (όπου εφαρμόζεται), η) ειδικό σχολείο, ίδρυμα, σωματείο, κέντρο (όπου εφαρμόζεται) για σκοπούς της εγγραφής σας στην ΚΟΕΟ ως εθελοντής, στη βάση της ρητής συγκατάθεσης σας και των έννομων συμφερόντων τα οποία επιδιώκουμε.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας και αξιολογούνται για τους πιο πάνω σκοπούς. Πρόσβαση στα δεδομένα έχει η εταιρεία η οποία μας παρέχει υπηρεσίες για τη φύλαξη των εγγράφων της Ομοσπονδίας με την οποία έχουμε συνάψει κατάλληλες συμφωνίες. Όπου είναι απαραίτητο για τη μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΕ, θα συμμορφωθούμε με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να λάβουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις που μπορεί να σας επηρεάσουν.

Πόσο καιρό κρατάμε τις πληροφορίες σας

Οι πληροφορίες σας διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέση σας με την Ομοσπονδία και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρόνο διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΚΟΕΟ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@specialolympics.com.cy ή τηλεφωνικώς: +357 22449848/9

Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τις πληροφορίες σας

Σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να μας ζητήσετε να επιβεβαιώσουμε κατά πόσο επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας, και να λάβετε ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε τις πληροφορίες σας αν είναι ανακριβείς. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγραφούν και μπορείτε να μας ζητήσετε να σας δώσουμε αντίγραφο των πληροφοριών σας.
Ακόμη μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας - ο απλούστερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, πράγμα το οποίο μπορείτε να κάνετε ανά πάσα στιγμή. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα σας καλέστε μας στο: 00357 22449848/9 ή αποστείλετε e-mail στο: info@specialolympics.com.cy 

Το δικαίωμά σας να υποβάλετε παράπονο

Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ιστοσελίδας τους στη διεύθυνση http://www.dataprotection.gov.cy ή στέλνοντας επιστολή στη διεύθυνση του γραφείου.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Παρακαλώ όπως με εγγράψετε ως φίλο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου.

Ονοματεπώνυμο *
Διεύθυνση *
Ταχ.Κωδ *
Επαρχία *
Τηλέφωνο *
Email *
Επάγγελμα *
Πεδία ενδιαφέροντος *
Required
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Δίδω ελεύθερα τη συγκατάθεση μου στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών (“ΚΟΕΟ”), με έδρα τη Αμφιπόλεως 21, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος και email: info@specialolympics.com.cy όπως συλλέγει και επεξεργάζεται τα πιο πάνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.Δηλώνω ότι έχω πληροφορηθεί για το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης στις λεπτομέρειες των δεδομένων μου. Έλαβα επίσης γνώση του δικαιώματος να ζητήσω διαγραφή των δεδομένων και του δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας και αντιλαμβάνομαι ότι αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς.Έχω ενημερωθεί επίσης για το δικαίωμά μου να ανακαλέσω αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή ώστε να τερματιστεί οποιαδήποτε διάδοση ή/και χρήση των προσωπικών μου δεδομένων από την ΚΟΕΟ, τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού.Έχω διαβάσει και έχω ενημερωθεί για το περιεχόμενο του παρόντος και ελεύθερα και με πλήρη επίγνωση, υπογράφοντας πιο κάτω αποδέχομαι και δίδω τη ρητή συγκατάθεση μου για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν για τους πιο πάνω σκοπούς. *
Ημερομηνία *
MM
/
DD
/
YYYY
Δίνω την συγκατάθεση μου για το σκοπό της αποστολής ενημερωτικού δελτίου για σεμινάρια, συνέδρια, εκδηλώσεις και για όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δράση της ΚΟΕΟ στο e-mail/κινητό μου τηλέφωνο. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy