Trygghetsenkät 2019 HT Lågstadiet
Detta är en årlig enkät som besvaras anonymt av samtliga elever på Mariaskolan. Syftet med enkäten är att få en bild av hur ni elever trivs på Mariaskolan och vad vi kan förbättra.
1. Det används fula ord eller svordomar på vår skola. *
Lite
Mycket
2. Det finns våld på vår skola. *
(Med våld menar vi att någon blir slagen)
Lite
Mycket
3a. Jag känner mig trygg med personalen på skolan. *
(Detta innefattar all personal på skolan.)
Lite
Mycket
3b. Om lite: Varför?
Your answer
4. Jag känner mig trygg med mina klasskamrater. *
Lite
Mycket
5a. Känner du arbetsro under lektionen? *
Lite
Mycket
5b. Om lite: Varför?
Your answer
6. Jag känner mig trygg på rasterna. *
Lite
Mycket
6b. Om lite: När och var känner du dig otrygg?
Your answer
7a. Känner du dig otrygg i dusch/omklädningsrummet på skolan? *
Aldrig
Alltid
7b. Om ja, varför?
Your answer
8a. Känner du dig otrygg någon annan gång under skoldagen? *
Required
8b. Om ja: När och var?
Your answer
9a. Känner du till någon som blir mobbad på skolan? *
(Mobbning är en upprepad kränkande handling.)
Required
9b. Om ja: Vem?
Your answer
10a. Blir du mobbad på skolan? *
Required
10b. Om ja: Av vem?
Your answer
11. Vilken klass går du i? *
Är du... *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mariaskolan. Report Abuse