XVIII Międzynarodowa Konferencja NEST 2020

UWAGI/ ДЕТАЛІ / DETAILS

Kiedy / Коли / When:

24 września (czwartek) - 26 września (sobota) 2020 /
24. září – 26. září 2020 (čtvrtek - sobota) /
September 24 (Thursday) - September 26 (Saturday), 2020

Gdzie / Де / Where:

Hotel Monttis, 34-200 Sucha Beskidzka, Ul. Spółdzielców 1

Tel. +4833874 25 84, e-mail: hotel@monttis.com.pl, www.monttis.com.pl

Mapa / Map: https://goo.gl/maps/pd1SkkFFUSetLhN47Email address *
Opłaty / Оплати / Fee
Studenci, osoby bezrobotne oraz emeryci płacą 50% opłaty konferencyjnej (z uwzględnieniem kategorii z powyższej tabeli). Opłatę konferencyjną będzie można wpłacić na konto bankowe. Numer konta zostanie wysłany w mailu potwierdzającym zgłoszenie się na konferencje.

UWAGA: Zgłoszenie będzie uznane za przyjęte po dokonaniu opłaty konferencyjnej.

Opłata konferencyjna, w przypadku nieuczestniczenia w konferencji, nie podlega zwrotowi.
Wysokość opłaty konferencyjnej jest taka sama, niezależnie od tego czy ktoś przyjeżdża na całość konferencji, czy tylko np. na pół dnia.
Program nie obejmuje śniadania w czwartek, obejmuje natomiast śniadanie w niedzielę. Śniadanie w czwartek i nocleg ze środy na czwartek można zakupić we własnym zakresie.
Opłata konferencyjna będzie:
(a) pokrywać koszty niezbędnych materiałów (xero, identyfikatory);
(b) przeznaczona na dofinansowanie uczestników z poza Unii Europejskiej;
(c) na pokrycie kosztów utrzymania podczas konferencji tych osób, które będą prowadzić warsztaty, wykłady, panele i superwizję, jak również woluntariuszy, chcemy bowiem uhonorować ich pracę.

Opłaty za noclegi i wyżywienie:
koszt pobytu (noclegi i wyżywienia) od jednej osoby, bez względu na długość pobytu: 420 zł.
koszt jednego dodatkowego noclegu ze środy na czwartek (ze śniadaniem): 130 zł
Ośrodek konferencyjny nie zapewnia jakichkolwiek diet. Osoby wymagające posiłków dietetycznych proszone są o wskazanie stosownej diety w kwestionariuszu zgłoszeniowym.
Nie ma możliwości zamawiania wybranych posiłków ani płacenia tylko za noclegi.
Całość opłat za noclegi i wyżywienie wnosimy na miejscu. Płatność jest możliwa w złotówkach.
Pokoje:
Hotel Montis oferuje tylko pokoje dwu- i trzyosobowe.
Istnieje możliwość wynajęcia pokoju pojedynczego w innym hotelu lub ośrodku w Suchej Beskidzkiej we własnym zakresie i uczestnictwa w konferencji jako osoba dochodząca z zewnątrz.
W uwagach (w ankiecie zgłoszeniowej) proszę zaznaczyć jaki pokój rezerwujesz i z kim ewentualnie chcesz go dzielić.
Rozlokowanie do poszczególnych pokoi będzie prowadzone przez organizatorów konferencji na miejscu. Ośrodek nie będzie się tym zajmować.
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji prosimy o niezwłoczną informację.

1. Студенти, безробітні особи та пенсіонери платять 50% конференційного збору (згідно з таблицею поданою вище). Конференційний збір можна буде внести на банківський рахунок. Номер рахунку буде висланий в мейлі, що підтверджує прийняття зголошення на конференцію.У ВИПАДКУ ВІДМОВИ ВІД УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЦЙНИЙ ЗБІР НЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ.

УВАГА: зголошення вважатиметься прийнятим після доконання оплати конференційного збору.

Сума конференційного збору є сталою і не залежить від кількості годин проведених на конференції.
В програму не входить сніданок в четвер, натомість входить сніданок в неділю. Сніданок в четвер, так само як і начівлю з середи на четвер можна викупити самостійно.
Конфереційний збір покриватиме:
а) виготовлення необхідних матеріалів (ксеро, ідентифікатори, папки і т.д.);
б) дофінансування учасників з-поза Євро Союзу;
в) кошти, необхідні на утримання доповідачів, супервізорів, тренерів та волонтерів, працю яких ми хочемо відзначити.

Oплата за проживання та харчування:
Кошти перебування (проживання та харчування) від однієї особи незалежно від терміну перебування: 420 злотих.
кошт однієї додаткової ночівлі з середи на четвер (зі сніданком): 130 злотих.
Конференційний осередок не запевнює жодних дієт. Просимо осіб, котрі вимагають дієтичного харчування, зазначити в формулярі зголошення відповідну дієту.
Немає можливості замовляти вибрані прийоми їжи, як і сплачувати лише за проживання.
Повну оплату за проживання та харчування вносимо на місці. Платити можна готівкою в злотих.
Номери:
Осередок Montis має тільки дво- та тримісні номери.
Є можливість резервації одноособового номеру в іншому готелі чи осередку в Сухій Бескідській самостійно і брати участь у конференції як особа ззовні.
Розміщенням учасників в Осередку будуть займатися виключно організатори конференції. Осередок цим займатися не буде.
У додатках (у формулярі зголошення) просимо зазначити, який саме номер Ви бажаєте зарезервувати, і з ким хочете проживати.
У випадку відмови від участі в конференції просимо якнайшвидше повідомити про це організаторів.

2. Супервізія відбуватиметься в мовних групах, організатори не планують перекладу під час супервізії

You may transfer conference fee electronically to a bank account. It’s number will be delivered to you via email confirming your conference registration.
Students, unemployed individuals, and senior citizens pay 50% of conference fee (having taken into account the above table).

NOTE: Registration will be recognized as a completed one, once the conference fee will be made.

Conference fee will not be returned in the case of not participating in the conference.
Conference fee is the same regardless one attends the whole conference or e.g. half of the day.
The conference program does not cover Thursday breakfast, it does cover however Sunday breakfast. Thursday breakfast one can purchase individually.
Conference fee will:
(a) cover essential conference materials (xero, badges);
(b) will help to subsidize participants from outside of the European Union;
(c) allow to honor the work of those participants who will conduct lectures, workshops, panels or supervision, as well as volunteers. We plan on covering their costs of accommodation.

Food and accommodation fee:
cost of whole stay (food and boarding) per one person, regarding the length of the stay: 420 zł
cost of one additional day (Wednesday – Thursday) accommodation and breakfast: 130 zł.
NEW: Conference center will not provide any diet. Please indicate your diet in the registration questionnaire.
It is not possible to pay for selected meals or just for the accommodation.
Meals and accommodation fees one may pay on site only in zloty.

Rooms:
Center offers only two- and three-person rooms.
It is possible to rent a single room in another hotel or resort in Sucha Beskidzka on your own and participate in the conference as a person coming from outside. Please make a note in the suggestions section (see the registration link) regarding a room of your preference. You may indicate a person with whom you would like to share it.
Allocation of single rooms will be based on the order of registrations (confirmed by payment of the conference fee).
Organizing committee of the NEST conference will be allocating rooms for the participants. Center will not be involved in the booking process.
In the case you cancel your reservation, please notify us without delay.
Nazwisko / Прізвище / Surname *
Your answer
Imię / Ім’я / Name *
Your answer
Kraj zamieszkania / Країна проживання / Country of residence/ *
Your answer
Zamieszkiwana miejscowość / Mісто проживання / City of residence /
Your answer
Telefon / Номер телефону / phone number / :
Your answer
Opcje zakwaterowania / Умови розміщення / Accomodation options:
Dieta / Diéta / Diet:
Poniżej możesz podać nazwisko osoby, z którą chciałbyś być w pokoju / Нижче можна написати прізвище особи, з якою Ви би хотіли мешкати в номері / You can name a person You would like to share a room with
Your answer
Język / Мова / Language:
Rozumiem wykłady w następujących językach: / Розумію доповіді такими мовами / I understand lectures in the following languages:
Superwizja / Supervízia / Supervision:
Superwizja odbywa się w grupach językowych, nie ma tłumaczenia na superwizji. Supervision is not going to be translated. Planuję superwizować prowadzoną przez siebie terapię / Маю намір піддати свою терапевтичну працю супервізії / I plan on supervising the therapy, which I conduct
Wycieczka krajoznawcza / Екскурсія / Sightseeing trip:
Zamierzam wziąć udział w wycieczce: / Хочу взяти участь в екскурсії / I intend to take part in the trip:
Uwagi / Уваги / Suggestions:
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji prosimy o niezwłoczną informację. / У випадку відмови від участі в конференції просимо повідомити якнайшвидше . / In the case you cancel your reservation, please notify us without delay.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy