แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน *
สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลา *
ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ *
ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน *
ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน
Clear selection
ความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้ระบบ *
ความต้องการให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับระบบ *
ข้อคิดเห็นเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.