ទម្រង់បែបបទ សម្រាប់ចូលរួម​ជាសមាជិក
ទំនាក់ទំនង​មកកាន់លេខ 085-521-121 ឬ email មកកាន់ smile@pengpoz.com ប្រសិនជាមាន​សំនួរទាក់ទងនឹង ទម្រង់បែបបទ ដែលត្រូវ​បំពេញនៅផ្នែកខាងក្រោម។

By using PENGPOZ application and website you acknowledge that a contract is formed when you agree to the terms of a job with another user. As a SENDer, you acknowledge that you will comply strictly with the User’s instructions in exchange for the payment that User have agreed to, understanding that you will have to assume the responsibility of your own costs and utilize your own method of transport in pursuit of completing the job.

Payment for jobs can be done through the payment service provider. Both parties agree to notify SEND of any disputes arising from the job at least (30) days before initiating any proceedings or action against the other party, utilizing SEND as an intermediary and mediator to resolve disputes.
ឈ្មោះ *
ឈ្មោះពេញ ដូចក្នុង​ សំបុត្រកំណើត ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
ភេទ *
ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន *
លេខទូរស័ព្ទ ទំនាក់ទំនង *
សូម​កំណត់ទម្រង់ដូចបែបនេះ . ឧ 085-521-121
លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ *
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត *
សូមបញ្ចូលតាមទម្រង់នេះ . ខែ . ថ្ងៃ . ឆ្នាំ
MM
/
DD
/
YYYY
ទីកន្លែងកំណើត *
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន *
ឈ្មោះប្តី ឬប្រពន្ធ ឬបងប្អូន (អ្នកធានា) *
តើអ្នកមាន ប័ណ្ណបើកបរដែរ ឬទេ? *
លេខប័ណ្ណបើកបរ . (CardCode) បើសិនជាមាន
កាលបរិច្ឆេទ ហួសកំណត់ប្រើប្រាស់ ប័ណ្ណបើកបរ
MM
/
DD
/
YYYY
ប្រភេទយានយន្ត
Clear selection
តំបន់ ឬទីតាំងប្រចាំការ *
ភាសាបរទេស *
តើអ្នកអាច​និយាយភាសាណាបានខ្លះ សម្រាប់ការទំនាក់ទំនង
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy