SOL·LICITUD DE MATERIAL DEL CONSELL VALENCIÀ DE LA JOVENTUT
Article 1. Sol·licitud de material
1. Podran sol·licitar el material disponible en el Consell Valencià de la Joventut:

1. Les entitats Membre de Ple Dret
2. Les entitats Membre Adherides,
3. Les entitats, figures jurídiques i grups de joves externs.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Tipus d'entitat
Selecciona el tipus d'entitat a la qual pertanyes
Entitat de Ple Dret
Recorda que si eres d'un grup (scout, junior, etc...) la sol·licitud ha de fer-la l'entitat autonòmica membre de ple dret del CVJ.
Entitat Adherida
Entitats, figures jurídiques i grups de joves externs
DADES PERSONALS DE LA PERSONA RESPONSABLE
Article 3. Recollida del material

3. La persona que arreplegue el material serà la responsable de la custòdia, correcte estat i funcionament del mateix fins a la devolució.

Nom *
Cognoms *
NIF *
Càrrec *
Correu electrònic *
Correu electrònic entitat *
Mòbil de contacte *
Telèfon contacte entitat *
MATERIAL
Qualsevol altre material que no estiga en aquesta llista, es gestionarà de forma excepcional.
El material que el Consell Valencià de la Joventut pot prestar és: *
Required
ACTIVITAT
Necessitem informació de la teua activitat, per tal de planificar la disponibilitat dels materials.
Nom de l'activitat *
Lloc (Direcció, localitat) *
Recollida/ Tornada material (Dilluns a dijous- 10h-14h / 16h-18h - Divendres 10h-14h)
Article 3. Recollida del material

1. L’entitat sol·licitant haurà de contactar prèviament abans de vindre a recollir el material i especificar l’hora de recollida.

2. La persona de l’entitat sol·licitant que arreplegue el material haurà d’omplir i signar, en el moment de la recollida del material, un full d’entrega de material i acceptació de la normativa, que també signarà el personal tècnic que faça l’entrega.

3. La persona que arreplegue el material serà la responsable de la custòdia, correcte estat i funcionament del mateix fins a la devolució.Article 4. Tornada del material

1. L’entitat sol·licitant deurà contactar prèviament abans de vindre a tornar el material i especificar l’hora de tornada.

2. En el moment de la tornada del material, el personal tècnic del Consell Valencià de la Joventut comprovarà que el material estiga correcte, davant de la persona que l’entregue.

3. En cas d’haver-hi alguna anomalia, s’aplicarà allò establert a l’article 6. incidències.

Dia de recollida del material *
MM
/
DD
/
YYYY
Dia de tornada del material *
MM
/
DD
/
YYYY
INCIDÈNCIES
Article 6. Incidències

1. Les entitats que accedisquen al préstec de material, hauran de comunicar qualsevol incidència que es produïsca (pèrdua, desperfectes, brutícia, retard en la devolució...) tan prompte com els siga possible.

2. Aquesta comunicació no eximeix a l'Entitat de les responsabilitats que ha d'assumir com a conseqüència de les incidències esdevingudes.

3. En cas de pèrdua, substracció o trencament, l'entitat sol·licitant es farà càrrec de reposar el material sol·licitat.

4. El Consell Valencià de la Joventut adoptarà les mesures que estime oportunes en el cas que no es complisca aquesta normativa o detecte un ús incorrecte del material.

CONDICIONS DE PRÉSTEC
Pots llegir la Normativa sencera en aquest enllaç:
ANTI-COVID 19 (Desinfecció) Des del CVJ us donarem tot el material prèviament desinfectat.
Clear selection
Observacions
Informació en compliment de la normativa de protecció de dades personals.
Les seues dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per a poder relacionar-nos amb vosté, la qual cosa ens permet l'ús de la seua informació personal dins de la legalitat. Així mateix, també poden ser usades per a altres activitats, com enviar-li publicitat o promocionar les nostres activitats.

Només el personal de la nostra entitat que estiga degudament autoritzat podrà tindre coneixement de la informació que li demanem. Així mateix, podran tindre coneixement de la seua informació aquelles entitats que necessiten tindre accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Igualment, tindran coneixement de la seua informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seues dades personals amb motiu del compliment d'alguna llei.

Conservarem les seues dades durant la nostra relació i mentre ens obliguen les lleis. Una vegada finalitzats els terminis legals aplicables, procedirem a eliminar-los de forma segura.

En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per a saber quina informació tenim sobre vosté, rectificar-la si anara incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que això siga legalment possible. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seua informació a una altra entitat (portabilitat). Per a sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per a poder identificar-li:

CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C/ LLANTERNA, 26, CP 46001, VALÈNCIA (València/València)

En cas que entenga que els seus drets han sigut desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
*
IMPORTANT: FINS QUE NO ET CONFIRMEM (PER CORREU O PER TELÈFON), NO TENS ASSEGURADA LA RESERVA  DEL MATERIAL.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Consell Valencià de la Joventut. Report Abuse