Pievienošanās Ainavciema grupai

Lūdzu, sniedz sīkāku informāciju par sevi!
Tavas atbildes netiks publicētas, bet tās būs pieejamas pārējiem grupas biedriem.

Aizpildot šo anketu, Tu apņemies:
- nepārsūtīt un citādi publiski neizpaust projekta idejas detaļas,
- aktīvi iesaistīties komunikācijā,
- iespēju robežās sniegt savu viedokli un priekšlikumus (retāk - kritiku),
- šajā stadijā neierobežot savu domas lidojumu ar personīgajiem finanšu apsvērumiem,
- izvērtēt dažādus ekociemata atrašanās vietas variantus.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question