Έντυπο Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που είχε υποβληθεί σε 2 γραφεία Σχ. Δραστηριοτήτων) 2016-2017

Παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς που υλοποίησαν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και τα είχαν καταθέσει σε δύο (2) Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την παρακάτω φόρμα για την υλοποίηση του Προγράμματός τους μέχρι τις 21 Ιουνίου 2017, προκειμένου:
- να ακολουθήσει η έκδοση των βεβαιώσεων υλοποίησης των προγραμμάτων
- και να αξιοποιηθούν οι προτάσεις για τον καλύτερο σχεδιασμό της στρατηγικής των Γραφείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας την επόμενη σχολική χρονιά.

1. Συμπληρώστε τα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ των εκπαιδευτικών με ΚΕΦΑΛΑΙΑ.
2. Είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν τα στοιχεία με τον αστερίσκο.
3. Στο τέλος πατήστε "Υποβολή"

Σας ενημερώνουμε πως τα στοιχεία σας χρειάζονται για την επικοινωνία των Γραφείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών μαζί σας, είναι απολύτως ασφαλή και δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question