კითხვარი დამსაქმებელისათვის და დარგის სპეციალისტებისათვის
1.შეესაბამება თუ არა პროგრამის სახელწოდება შინაარსს და კვალიფიკაციას
2. შეესაბამება თუ არა კურსის შინაარსი მიზანს
3. რამდენად ნათლად არის ჩამოყალიბებული პროგრამის შედეგებში დარგობრივი კომპეტენციები
4. უზრუნველყოფს თუ არა პროგრამის შინაარსი შედეგს (საჭირო კომპეტენციების ჩამოყალიბებას)
5. უზრუნველყოფს თუ არა პროგრამის შემადგენელი ძირითადი სპეციალობის კურსები კვალიფიკაციაზე გამავალ შედეგს
6. რამდენად უზრუნველყოფს დარგში მიღებული ცოდნა სასურველი შედეგის მიღწევას
7. რა აზრის ბრძანდებით სასწავლო უნივერსიტეტში მიღებული თეორიული ცოდნის ლექციებისა და პრაქტიკული მეცადინეობების ფორმასა და შინაარსზე
8. უზრუნველყოფს თუ არა სტუდენტთან საკონტაქტო მუშაობის მოცულობა შემდგომში მის პრაქტიკულ გამოყენებას
9. უზრუნველყოფს თუ არა დამოუკიდებელი მუშაობისათვის გამოყოფილი საათები სტუდენტის პროფესიული უნარ - ჩვევების გამომუშავებას და შედეგების მიღწევას
10. აძლევს თუ არა საკმარის ცოდნას ბაკალავრიატის / მაგისტრატურის სტუდენტს საგანმანათლებლო პროგრამა დამსაქმებლის თვალთახედვით მისი შემდგომი კვალიფიცირებულ სპეციალისტად ჩამოყალიბების მიზნით
11. რამდენად შეძლებს თქვენს ორგანიზაციაში დარგში პრაქტიკა მოცემული საგანმანათლებლოს პროგრამით გათვალისწინებილ კომპეტენციების გამომუშავებას
12. დამსაქმებლის შენიშვნები,წინადადებები, სურვილები, პრეტენზიები, რომელიც მიგაჩნიათ , რომ უნდა გაითვალისწინოს უმაღეს საგანმანათლებლო პროგრამაში პროგრამის ხელმძღვანელმა
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy