Test 1 over jouw geschiktheid als profeet.
Kies uit 1: nooit - 2: zelden - 3: soms - 4: meestal - 5: altijd

Je hoeft geen naam te geven. De test is anoniem. Dat helpt jou om eerlijker te antwoorden.
Je zult snel merken: lage scores zijn in dit geval beter, omdat je dan dichter staat bij wat God bedoelt - dichter bij het voorbeeld dat Jezus ons heeft gegeven.
God kan je dan ook gemakkelijker de gevoelige gave van profetie toevertrouwen.
Durf toch kritisch over jezelf te antwoorden, want dan weet je waar er nog 'werk aan de winkel' is.

Je kunt na afloop en verzending de opgetelde scores van alle deelnemers zien.
Je kunt na afloop en verzending nog aanpassen en zo ook je eigen antwoorden nog eens bekijken.

1. God is boos.
2. God tuchtigt mensen die zondigen door hun nare dingen te laten overkomen.
3. Het hart van mensen is slecht.
4. Als je niet wedergeboren bent, zul je enkel zondigen.
5. Ik vertrouw mensen in principe niet, totdat duidelijk blijkt dat ik ze wel kan vertrouwen.
6. Ik hou altijd in de gaten of mensen mij proberen te bedriegen.
7. Ik vergeef mensen pas als ze berouw hebben en vergeving ook echt verdienen.
8. Ik ben terecht boos op het zondige onrecht in de wereld om mij heen.
9. Ik trek me het liefst terug en hou ervan om op mezelf te zijn.
10. Ik ben boos op mezelf als ik een fout maak.
11. Ik heb een beeld van mezelf als slechte zondaar.
12. Ik vind het moeilijk om blij te zijn met het succes van een ander.
13. Ik merk dat ik voortdurend wedijver met anderen.
14. Ik worstel met een gebrek aan zelfvertrouwen.
15. Ik krijg een slecht gevoel in het gezelschap van succesvolle mensen.
16. Ik vind dat snel dat overheden, bedrijven en instanties corrupt zijn zonder goede bedoelingen.
17. De duivel is een heerser over deze wereld.
18. Ik vind dat we niet moeten zeggen dat God de zaken van mensen in zijn hand heeft.
19. Ik beleef mijn leven met een constant gevoel van geestelijke strijd.
20. Rijke mensen zijn niet in God geïnteresseerd.
21. Ik ervaar gezagspersonen als mensen die mij manipuleren of naar hun hand willen zetten.
22. Ik hou altijd wat afstand tot een lokale gemeente van God - het blijven mensen.
23. Kerken zijn instituten die een gevaar zijn voor het ware geloof.
24. Het typeert mij dat ik wat pessimistisch in het leven sta.
25. Bepaalde types of bepaalde bevolkingsgroepen of bepaalde religies zijn hoofdverantwoordelijk voor wat er mis is in de wereld.
26. In deze wereld gaat het in het algemeen alleen maar berg afwaarts.
27. Ik vind terecht dat God geen geduld heeft met slechte mensen.
28. Ik heb vaak negatieve gedachten over andere mensen en dat zeg ik dan ook ronduit.
29. Mensen ervaren mij als niet gemakkelijk in de omgang.
30. Ik worstel met zonde alsof dit mij steeds maar in de greep wil houden.
31. Ik heb nog steeds spijt over dingen die ik fout heb gedaan in het verleden.
32. Het is te verwachten dat profeten niet geliefd zijn en hun boodschap wordt afgewezen.
33. Positieve profetie lijkt mooi, maar het komt er op neer dat dan mensen naar de mond wordt gepraat.
34. Hoe hoger je positie, hoe meer je ook in gevaar bent.
35. Ik profeteer vrijmoedig omdat ik weet dat het waar is - wat men er ook van vindt.
36. Ik vind het onverdraaglijk als anderen met kritiek reageren op mijn vermanende woorden.
37. Profeten hebben als eerste verantwoordelijkheid om zonde en onrecht aan de kaak te stellen.
38. Vrouwen moeten zich aan mannen onderwerpen en daar past geen profetisch gezag bij.
39. Als ik Gods woorden spreek dan voel ik me door anderen niet begrepen.
40. Profeten moeten op indringende wijze tot mensen spreken, ook als vinden anderen dat niet fijn.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms