Cuestionario sobre a organización e desequilibrios territoriais en España
Apelidos e Nome
Curso
1) Que rei incorporarará en toda España o modelo institucional e lexislativo en Castela a través dos Decretos de Nova Pranta?
Borrar selección
2) Que deseñou Fco. Javier de Burgos?
Borrar selección
3) Cal foi a primeira Comunidade Autónoma con Estatuto de Autonomía en España?
Borrar selección
4) Cal é a entidade básica da ordenación territorial en España?
Borrar selección
5) Que significa a expresión “cada Comunidade Autónoma terá dereito ao autogoberno"?
Borrar selección
6) Por que vía se constituíron en cidades autónomas Ceuta e Melilla?
Borrar selección
7) A regulación dos pesos e medidas é competencia?
Borrar selección
8) O órgano de goberno das distintas illas do arquipélago canario denomínase?
Borrar selección
9) Cal é a misión básica da política rexional e dos fondos de cohesión dentro da Unión Europea?
Borrar selección
10) Que fondo europeo oriéntase a mellorar a formación profesional e o emprego na UE?
Borrar selección
11) Que porcentaxe se establece na política rexional para o 2007-2013 para considerar unha rexión como de Converxencia Pura?
Borrar selección
12) Noutro obxectivo da política rexional para o 2007-2013 establecíase unhas rexións que teñen un PIB inferior á media comunitaria dos 15 pero superior á media da UE dos 25. Polo tanto establecíase un réxime transitorio. Como se denominaban a estes rexións?
Borrar selección
13) España e Galicia enriquecéronse gracias as aportacións dos fondos europeos?
Borrar selección
14) Que porcentaxe ten que ter un Estado para percibir fondos de Cohesión da UE?
Borrar selección
15) En que momento da historia de España empeza a falarse de municipios?
Borrar selección
16) Cal é o organismo que detenta o poder executivo en Galicia?
Borrar selección
17) Cal é a principal diferencia existente entre as autonomías que accederon pola vía 143 e a vía 151 da Constitución española?
Borrar selección
18) Cal é a misión básica da eurorrexión Galicia-Norte de Portugal?
Borrar selección
19) O órgano de goberno das provincias denomínase?
Borrar selección
20) Cales son as misións do delegado do goberno en cada Comunidade Autónoma?
Borrar selección
Enviar
Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.
Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Notificar uso inadecuado - Términos del Servicio - Política de Privacidad