BIZILABE 2019: ASTE SANTUKO tailerrak /Talleres de SEMANA SANTA
Aste Santuko egunetan gazteek esperimentatzen eta gozatzen jarraitzeko bi tailer eskainiko ditugu. Batetik, esperimentuen mundura hurbildu eta murgiltzeko tailerra, eta bestetik, astronomiako tailerra.

Para que los y las jóvenes puedan seguir disfrutando de la experimentación, Bizilabe ofrece dos talleres para Semana Santa; por un lado, ofrece la ocasión de acercarse e integrarse en el mundo de la experimentación, y por otro, acercarse al mundo de la astronomía.
Tailerraren izena / Nombre del taller *
Izena / Nombre *
Your answer
Lehen abizena / Primer apellido *
Your answer
Bigarren abizena / Segundo apellido *
Your answer
Generoa / Género *
Jaiotze-data / Fecha de nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
NANa / DNI
Your answer
Bizilekua / Domicilio *
Oharra: Bilbon erroldatuta egotea hobetsiko da / Nota: preferentemente empadronados/as en Bilbao
Your answer
PK / CP *
Your answer
Kontakturako telefonoa (etorriko den guraso, lagun edo tutorearena) / Teléfono de contacto (de los progenitores, amigo/amiga o tutor/tutora que acude al taller) *
Your answer
Kontakturako helbide elektronikoa / Dirección electrónica de contacto *
Your answer
Ikastetxea / Centro escolar *
Your answer
Ikasten duen hizkuntza-eredua / Modelo lingüístico en el que estudia *
Nola izan duzu programaren berri? / ¿Cómo se ha enterado del programa? *
Required
Aurretik beste tailer teknologiko batean parte hartu duzu? / ¿Ha participado anteriormente en algún taller tecnológico? *
Baietz erantzun baduzu, esan zeinetan / En caso afirmativo, indica en cuál
Your answer
Zenbatekoa zehaztu / Seleccione el importe. *
Gazteria Zerbitzuak egiaztatuko du eskatzaileak Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duen, edo Familia Ugaria osatzen duen, beraz, ez da hori egiaztatzeko agiririk aurkeztu beharko, salbu aipatu zerbitzuak propio eskatuko balu / El Servicio de Juventud comprobará si el o la solicitante son prescriptores de la Renta de garantía de Ingresos o si constituye Familia Numerosa, por lo que no deberá presentar justificante alguno, salvo que le sea solicitado por dicho servicio
Gazteak Bizilabe espaziotik kanpo ateratzeko nire baimena ematen dut / Autorizo la realización de actividades fuera del espacio Bizilabe *
Aurretik emandako helbide elektronikoan informazioa jasotzeko baimena ematen dut / Autorizo el envío de información y/o documentación al correo electrónico anteriormente indicado *
Gazteak behar berezirik badu? (Zehaztu zein) / ¿Tiene alguna necesidad especial? (Indica cuál)
Your answer
Oharrak / Observaciones
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Elhuyar Fundazioa. Report Abuse - Terms of Service