แบบสอบถามการใช้โทรศัพท์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อ -นามสกุล *
Your answer
ชั้นเรียน/ ห้องเรียน *
Your answer
เพศ *
ชั้นเรียน *
ตอนที่ 2 สำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของผู้ตอบแบบสอบถาม (***กรุณาตอบตามความเป็นจริง***)
1.ปัจจุบันคุณใช้โทรศัพท์ยี่ห้อใด *
2. โทรศัพท์ของคุณสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากใช้โทรและรับสาย(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
3. คุณใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์ด้านใดมากที่สุด *
4. คุณเสียค่าโทรศัพท์มือถือเดือนละประมาณกี่บาท *
5. คุณใช้โทรศัพท์มือถือนานเท่าใดในหนึ่งวัน *
6. ปกติคุณเข้านอนเวลาใด *
7. ชั่วโมงว่างหรือพักเที่ยงในโรงเรียนคุณมักจะทำสิ่งใดมากที่สุด *
8. ความสำคัญของการใช้โทรศัพท์ในชีวิตประจำวันของคุณ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. คุณปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือมารยาทที่เหมาะสมในการใช้โทรศัพท์มากน้อยเพียงใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. คุณคิดว่านักเรียนโรงเรียนบ้านนาสารใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์ถูกกาลเทศะและเหมาะสมเพียงใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เสนอแนะความคิดเห็นการใช้โทรศัพท์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service