แบบสํารวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการที่มีต่อเว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
อาชีพ *
ระดับการศึกษา *
วัตถุประสงค์การใช้บริการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
1=ประับปรุง, 2=พอใช้, 3=ปานกลาง, 4=ดี, 5=ดีมาก
ข้อมูลมีตามตรงกับความต้องการ
ระดับคะแนน
การปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย
ระดับคะแนน
มีความเหมาะสมในออกแบบเว็บไซต์
ระดับคะแนน
ความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
ระดับคะแนน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms