สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่หน่วยจัดการศึกษา มีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.2 เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมต่างๆ และการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ Smart Phone สู่ชุมชนพื้นที่หน่วยจัดการศึกษา
2.3 เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาทางเทคโนโลยีในขั้นต่อไป
2.4 เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่ชุมชนในเขตใกล้เคียง
กำหนดการฝึกอบรม รุ่นที่ 1จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ฟรี)
เนื้อหาหลักสูตร
1. คอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น
2. อินเทอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล
3. E-mail และการใช้งานเบื้อต้น
4. Cloud Computing และการใช้งาน Google Apps & One Drive
5. การใช้งาน Line Application
6. การใช้งาน การบันทึกและเผยแพร่วีดีโอบน YouTube
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
วันเดือนปีเกิด (เดือน/วัน/ปี ค.ศ.) *
MM
/
DD
/
YYYY
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
Your answer
ประกอบอาชีพ
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
E-Mail
Your answer
หมายเหตุ
- ผู้ที่เข้าร่วมต้องจัดเตรียมโทรศัพท์ Smart Phone มาด้วย ถ้ามีเครื่อง Laptop ให้นำมาด้วย
- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms