Poďte predávať jedlo na Dobrý trh!
Pozývame všetkých, ktorí by chceli predstaviť svoje produkty alebo služby na Dobrom trhu 27.4.2019, na Jakubáku, aby vyplnili túto prihlášku a pozornosť venovali aj kritériám výberu.

Predajci musia preukázať pôvod surovín s tým, že uprednostnia regionálnych dodávateľov. Počas Dobrého trhu budú uvádzať na ponukovom liste konkrétne zdroje, z ktorých pochádzajú suroviny a zaručia sa, že budú podávať jedlo vysokej kvality podľa tradičných receptúr za férovú cenu pre ich dodávateľov ako i pre konzumentov.

Pri výbere GASTRO predajcov na Dobrý Trh uprednostníme tých, spomedzi prihlásených, ktorí uprednostňujú priamych regionálnych dodávateľov kvalitných surovín a túto skutočnosť komunikujú verejnosti (dodávateľov uvádzajú na svojich ponukách jedál); do ponuky zaraďujú tradičné regionálne špeciality a záleží im na kvalite surovín a jedla, ktoré ponúkajú.

Podmienkou účasti na Dobrom trhu je snaha o znižovanie odpadu. Ak používate na svoj tovar obaly, dbajte na to, aby boli kompostovateľné (certifikované) alebo sa obaly snažte minimalizovať.

Svoje prihlášky a všetky požadované prílohy pošlite najneskôr do 28.2. 2019 (povinné prílohy je potrebné zaslať aj v prípade, že ste sa už Dobrého trhu v minulosti zúčastnili, najneskôr do 48h od zaslania prihlášky). Organizátori budú každého záujemcu, ktorý splnil podmienky predaja, kontaktovať najneskôr do 18.3. 2019.
Prosíme,aby ste všetko vyplnili v prihláške podľa správnosti a zaslali správne a úplne vyplnené dokumenty, inak vaša prihláška nebude akceptovaná.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte na jankavasakova@gmail.com alebo na tel. čísle 0908 170 844.

Email address *
Meno a priezvisko predajcu/Názov spoločnosti ( prosím zadávajte údaje, podľa PLATNÝCH fakturačných údajov) *
Your answer
Názov Vašej značky či prevádzky *
Your answer
Definujte Váš hlavný produkt/služba *
Krátky popis Vás a Vášho produktu alebo aktivít (max 400 znakov) *
Your answer
Webová stránka alebo link kde nájdeme viac informácií o Vás *
Your answer
Kontaktná osoba *
Your answer
Telefónny kontakt *
Your answer
Trvalý pobyt/Sídlo spoločnosti ( podľa platných fakturačných údajov) *
Trvalý pobyt zadáva fyzická osoba a živnostník, právnická osoba zadáva sídlo spoločnosti.
Your answer
IČO *
Podnikateľ vyplní IČO/ neopdnikateľ vyplní rodné číslo.
Your answer
DIČ *
(ak nemáte, napíšte 4 nuly)
Your answer
IČ DH *
(ak nemáte, napíšte 4 nuly)
Your answer
Daňový kód registračnej pokladne (elektronickej alebo virtuálnej) *
(ak nemáte, napíšte 4 nuly)
Your answer
Účasť na Dobrom trhu je podmienená používaním kompostovateľného riadu a baliaceho materiálu. Pri kúpe riadov prosím dbajte na správnu certifikáciu (nie biodegradovateľné, ale kompostovateľné). Kúpou riadu priamo od nášho partnera, firmy JRK, prispejete na spracovanie nášho kompostu, ktorý tvorí až 75% nášho odpadu. Kompostovateľný riad si od JRK môžete objednať do 11. apríla 2019 tu https://www.menejodpadu.shop/kompostovatelne-riady/ Pri vypĺňaní online objednávky, uveďte v poznámke heslo "Dobrý trh". *
Required
V našej cenovej politike sme zaviedli poplatok za poskytovanie služieb na trhovom mieste, produkčné a administratívne práce spojené so zabezpečením predajného miesta, ako zabratie a zaujatie verejného priestranstva, miestna daň, dopravný projekt, účtovníctvo a iné, vo výške 20 eur. *
Required
Uveďte požadovanú predajnú šírku (v poplatku je zahrnutá produkcia podujatia, asistencia na mieste, bezpečnosť, zdravotná a požiarna ochrana, upratovanie, odpadový management a iné) *
Uveďte požadovanú predajnú hĺbku (v cene nájmu) *
Chcem si prenajať stánok *
Využite možnosť prenájmu stánku od Dobrého trhu. Rozmery stánku sú 2x1 m, stánky majú striešku a budú pre vás k dispozícii už postavené ráno. Za požičanie stánku vyberáme zálohu 50 eur v hotovosti (prosím pripravte si peniaze vopred). Po odovzdaní stánku v 100% stave vám bude záloha vrátená, škody zaúčtujeme.
Captionless Image
Potrebujem prípojku na elektrinu (prosím vopred zvážte, či naozaj potrebujete elektrinu, nebude možné ju doobjednať pred Dobrým trhom) *
Odber elektrickej energie (poplatok za 1kW je 7 Eur) *
Fyzická osoba
Uvedené dokumenty vypíšte a zašlite do dvoch dní od prihlásenia na mail jankavasakova@gmail.com (vzory si môžete stiahnuť na http://dobrytrh.sk/prihlaska/ )
Právnická osoba
Uvedené dokumenty vypíšte a zašlite do dvoch dní od prihlásenia na mail jankavasakova@gmail.com (vzory si môžete stiahnuť na http://dobrytrh.sk/prihlaska/ )
Súhlasím a zaväzujem sa nasledujúcimi podmienkami v prípade, že budem akceptovaný na účasť na Dobrý trh: *
Required
V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov pre občianske združenie “punkt” za účelom komunikácie a zasielania informácií o projektoch a podujatiach občianskeho združenia “punkt”. (Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to úplne. Mimo toho môže občianske združenie “punkt”spracovávať Vaše osobné údaje zo zákonných dôvodov v súvislosti s plnením svojich právnych povinností a tiež pre ochranu občianske združenie “punkt”.) *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service