Permohonan Perolehan FKEE

1. Dapatkan Spesifikasi Item yang hendak di beli
2. Dapatkan 3 sebut harga dari Pembekal (>RM1000 ke atas)
Note: Jika permohonan di bawah RM1000, satu sebut harga sahaja memadai.
3. Isi form Borang Permohonan Perolehan (BEND/UP/010) Pin.1/08
Note: Pembelian di bawah RM1000 tidak perlu mengisi borang penilaian.
4. Lengkapkan borang on line di bawah
5. Email Softcopy kepada En Nik atau Puan Nazriah
6. Bawakan segala dokomen di atas sewaktu mesyuarat untuk mendapat No Pembelian.
7. Pastikan setiap sebut harga mempunyai COP TERIMA bersama tarikh yang jelas.
Note: Setiap perolehan menggunakan Bajet RDU wajib dilampirkan bersama surat kelulusan Budget (Boleh print di IMS/Research Management)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question