Els arbres vells amics. Pinedes, peònies i plantes remeieres

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Opció pagament mitjançant transferència bancària / Opción de pago mediante transferencia bancaria

  El número de compte per a fer l'ingrés és el següent: 2100-0219-10-0200178969. Al fer l'ingrés s'haurà d'especificar el nom del curs i el nom del participant. El rebut s'haurà d'envia electrònicament a infogubi@gubiana.com o a l'adreça postal c/ Pare Rodés nº7 de Roquetes (43520). __________________________________________________ El numero de cuenta para hacer el ingreso es: 2100-0219-10-0200178969. Al hacer el ingreso se tendrá que especificar el nombre del curso y el nombre del participante. El recibo se tendrá que enviar a infogubi@gubiana.com o a C/Pare Rodés nº7 Roquetes (43520)