Homofóbia – nahlás to!

Použite tento formulár na hlásenie homofóbnych incidentov, obťažovania či šikany. Môžete ho tiež použiť na nahlásenie toho, čo sa stalo niekomu inému. Každé hlásenie je pre nás dôležité, hocako malý by sa incident mohol zdať. Nahlásením možno zabránite tomu, aby sa rovnaká vec nestala niekomu ďalšiemu.

Nemusíte poskytnúť svoje osobné údaje, ale ak tak spravíte, pomôže nám to pracovať s Vašim hlásením efektívnejšie. Poskytnuté údaje budeme považovať za dôverné a poskytneme ich ďalším inštitúciam iba s Vašim súhlasom.

  Táto otázka je povinná

  KONTAKTNÉ ÚDAJE

  O tom, koho sa homofóbny incident priamo týka. Ak nahlasujete za niekoho iného, prosím uveďte jej/jeho údaje do tejto časti a uveďte svoj vzťah k nej/nemu a svoje údaje v rámci popisu incidentu.
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná
  Táto otázka je povinná