แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการบริหารจัดการของ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ปี 2562
สพป.นครราชสีมา เขต 2 ขอความกรุณาให้ท่านประเมินความพึงพอใจ ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมถึงการให้บริการของ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ที่ผ่านมา ในช่วงปีงบประมาณ 2562 ในด้านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล บริหารทั่วไป เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงาน ต่อไป
เพศ *
วุฒิการศึกษาสูงสุด *
ตำแหน่ง *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service