*WSTĘPNE ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE - Akademia Jazdy na Rolkach - 2018-2019 - Sala Gimnastyczna - Rybnik - Niedobczyce ul. Górnośląska 108
* - Podczas pierwszych zajęć (1.12.2018 r.) z pośród wszystkich zgłoszonych osób (według kolejności zgłoszeń - limit dzieci 10+10, dorośli 10+10) zostanie przeprowadzona weryfikacja - tak aby zakwalifikować osoby POCZĄTKUJĄCE!

Zapisy dotyczą dzieci w wieku 6-12 lat (zgłoszenia dokonuje Rodzic lub Opiekun Prawny) oraz osób dorosłych.
Zajęcia będą prowadzone w soboty w II grupach (dzieci / dorośli):
- GRUPA I - godzina 16.00 - dzieci / dorośli (limit osób 10/10)
- GRUPA II - godzina 17.30 - dzieci / dorośli (limit osób 10/10)

Uwagi:
Organizator (MOSiR Rybnik) zapewnia tylko ograniczoną ilość rolek, kasków i ochraniaczy. W miarę możliwości należy zapewnić odpowiedni sprzęt. Uczestnicy mają obowiązek jazdy na rolkach w kasku i ochraniaczach (kask może być np.: rowerowy).

Pierwsze zajęcia - podczas, których zostanie przeprowadzona weryfikacja uczestników (tak aby w całości powstały grupy POCZĄTKUJĄCE) - 1.12.2018 r., start godzina - Grupa I (dzieci/dorośli) 16.00 / Grupa II (dzieci/dorośli) 17.30, każde zajęcia trwają około 1,5h.

Akademia Jazdy na Rolkach - to cykl spotkań, którego zadaniem jest nauka jazdy na rolkach od podstaw.

OPŁATA: 10 zł - dzieci / 20 zł - dorośli
OPŁATY należy dokonać dopiero po weryfikacji uczestników (po pierwszych zajęciach) - szczegóły w regulaminie.

Regulamin imprezy dostępny na stronie: www.mosir.rybnik.pl

Nazwisko i Imię Rodzica / Opiekuna Prawnego (w przypadku zgłoszenia osoby dorosłej należy wpisać: BRAK) *
Your answer
Kontakt e-mail *
Your answer
Kontakt telefon *
Your answer
Nazwisko uczestnika Akademii Jazdy na Rolkach *
Your answer
Imię uczestnika Akademii Jazdy na Rolkach *
Your answer
Wiek uczestnika - (Akademia przeznaczona dla dzieci w wieku 6-12 lat oraz dla osób dorosłych) *
Your answer
Uczestnik posiada *
Required
Preferowana godzina zajęć *
Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu Akademii Jazdy na Rolkach - 2018-2019 *
Required
1. Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Akademii Jazdy na Rolkach 2018-2019, a tym samym w pełni akceptuję wszystkie jego regulacje i postanowienia. 2. Oświadczam, iż biorę udział w Akademii Jazdy na Rolkach na własną odpowiedzialność, mając pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru i długości trasy tego biegu, które mogą polegać na utracie zdrowia lub życia. Jednocześnie oświadczam, iż posiadam dobry stan zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do mojego udziału w Akademii Jazdy na Rolkach, jak również mój stan zdrowia w pełni pozwala mi na udział w tych zawodach. 3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Akademii Jazdy na Rolkach (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), dla celów związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem Akademii Jazdy na Rolkach. Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora, na mój adres e-mail (uczestnika) lub nr telefonu, informacji dotyczących Akademii Jazdy na Rolkach. *
Required
Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora Akademii Jazdy na Rolkach (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, 2) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 3) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,4) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 5) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach,6) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 7) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji Akademii Jazdy na Rolkach, 8) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o Akademii Jazdy na Rolkach. *
Akceptuję „Warunki korzystania z usług” Google Inc., z siedzibą: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, które przystąpiło do programu Safe Harbor. Treść: http://www.google.com/intl/pl/policies/terms/ *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service