แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป
2. ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากสำนักงานโดยตรง รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย
ไม่มีชื่อ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลของผู้รับบริการ
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ประเภทวิชาชีพ
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy