แบบรายงานกระบวนการ PLC ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอำนาจเจริญ
คำชี้แจง ให้ครูและบุคลากรทุกท่านบันทึกการดำเนินงานตามกระบวนการ PLC ให้ครบถ้วนตามแบบบันทึกนี้
กลุ่มส่งเสริม
กลุ่มการงานอาชีพฯ
กลุ่มคณิตศาสตร์
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
กลุ่มภาษาไทย
กลุ่มวิทยาศาสตร์
กลุ่มศิลปะ
กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มพนักงานราชการ/ครูพิเศษ/เจ้าหน้าที่
รหัสวิชา ที่สอน/งานที่รับผิดชอบ *
Your answer
ระดับชั้น *
Required
ชื่อกลุ่ม PLC ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก (ให้สมาชิกตกลงกันตั้งชื่อกลุ่มเอง และแต่ละกลุ่มมีสมาชิกอยู่ระหว่าง 6-8 คน) *
Your answer
บทบาทหน้าที่ในกลุ่ม *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of amnatchareon School. Report Abuse