On egin! Izen-ematea / Inscripción
Hondakin organiko guztiak konpost bihur ditzakezu. Edukiontzi marroian utziz gero, ez dira zabor bihurtuko. Lur gehiago eta zabor gutxiago izango dugu.
Orain, eskuan duzu aukera.

Puedes hacer que los residuos orgánicos se conviertan en abono. Dejándolos en el contenedor marrón, no se convertirán en basura. Tendremos más tierra y menos residuos.
Ahora, está en tus manos.
Eman izena zuk ere/ Apúntate tu también
Edukiontzi marroiek giltza sistema dute. Durangaldeko Mankomunitatean izena emandakoek soilik ireki ditzakete. Doako zerbitzua da.

*Durangaldeko Mankomunitateak Abadiñon, Atxondon, Elorrion, Garain, Iurretan, Izurtzan, Mañarian eta Zaldibarren ematen du zerbitzu hau.

Los contenedores marrones están dotados de cerradura. Solo podrán abrirlos las personas que estén inscritas en la Mancomunidad de Durangaldea. Es un servicio gratuito.

*La Mancomunidad de Durangaldea presta este servicio en Abadiño, Atxondo, Elorrio, Garai, Iurreta, Izurtza, Mañaria y Zaldibar.
Izena / Nombre:
Abizenak / Apellidos:
Herria / Municipio:
Kalearen izena / Nombre de la calle:
Zenbakia / Número:
Eskailera / Escalera:
Solairua / Planta:
Eskua / Mano:
Etxean bazkaltzen duten pertsonen kopurua / Número de personas que comen en casa (al mediodía):
Telefonoz edo posta elektronikoaren bitartez jarriko gara harremanetan zurekin, gutxienez, aukeretako bat bete / Nos pondremos en contacto contigo a través del teléfono o del correo electrónico, rellena al menos una de estas opciones
Telefono mugikorra / Teléfono móvil:
Telefono finkoa / Teléfono fijo:
Helbide elektronikoa / Correo electrónico:
Amankomunazgoak beharrezko materiala emango dizu, informazio-prestakuntza saioan parte hartu ondoren:
1.- 10 litroko plastikozko ontzia, taparekin eta aireztapenarekin
2.- Poltsa autokonpostagarriak
3.- Bota daitezkeen hondakinen zerrenda
4.- Edukiontzia zabaltzeko giltza
La Mancomunidad te facilitará todo el material necesario para el reciclaje cuando acudas a la sesión informativa/formativa:
1.- Un cubo de plástico de 10 litros, con tapa y ventilación
2.- Un lote de bolsas compostables
3.- Una lista de los residuos admitidos
4.- Una llave para abrir el contenedor
Herriak / Municipios:
Amankomunazgoak hondakinen bilketa kudeatzen duen udalerriak: Abadiño, Atxondo, Elorrio, Garai, Iurreta, Izurtza, Mañaria eta Zaldibar dira.
Municipios en los que la Mancomunidad de Durango gestiona los residuos: Abadiño, Atxondo, Elorrio, Garai, Iurreta, Izurtza, Mañaria y Zaldibar.
LOIPDB/ LOPD *
Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoaren 5. artikuluaren arabera, Durangaldeko Merinaldearen Amankomunazgoak jakinarazten dizu agiri honetan ematen diren datuak Datuak Babesteko Agentzian aitortutako fitxategi batean sartuta egongo direla. Datu horiek etxeko konpostaketarako kontrol eta kudeaketa eraginkor baten zerbitzurako erabiliko dira soilik. Era berean, legean aurreikusitako sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak balia ditzakezu; horretarako Laubideta Kalea , KP 48200, Abadiño (Bizkaia) helbidera bidali behar duzu eskaera. Agiri hau sinatzean Amankomunazgoari baimena emango diozu zure datu pertsonalak zure udalari helarazteko.
A los efectos de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Mancomunidad de la Merindad de Durango, le informa que los datos personales que suministra a través del presente impreso pasarán a formar parte de un fichero inscrito en el Registro de la AEPD. Dichos datos serán utilizados exclusivamente para el efectivo control y gestión del servicio de compostaje doméstico. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por correo ordinario a Durango (Bizkaia), Laubideta Kalea 6 CP 48200. Con la firma del presente documento autoriza a la Mancomunidad para que ceda sus datos personales a su Ayuntamiento.
*
Harremanetarako / Contacto:
Tel: 94 623 25 22 / E-mail: behargintza.mdurango@bizkaia.org
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of di-da komunikazioa. Report Abuse