Managementul clasei de elevi – strategii eficiente

Program de formare acreditat prin OMECS Nr. 3680/8.04.2015, 54 ore, 13 CPT
Public-tinta: Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, care doresc să abordeze eficient şi cu succes dificultăţile din practica educaţională, legate de managementul clasei de elevi, cele ce vizează integrarea elevilor cu dificultăţi comportamentale în cadrul grupului-clasă, dar şi profesorii preocupaţi de stimularea climatului socio-afectiv la nivelul colectivului de elevi şi de optimizarea abilităţii de self-management.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question