Súťaž inovácií v oblasti mestskej mobility (registračný formulár)
Prihláste svoj nápad alebo riešenie do súťaže inovácií v oblasti mestskej mobility a získajte finančnú odmenu vo výške 1,000 Eur a odborné konzultácie od spoločnosti CIVITTA Slovakia. Najlepšie projekty a riešenia môžu získať odbornú a finančnú podporu v rámci aktivít EIT Urban Mobility na Slovensku a v EÚ.
 
Do súťaže sa môžu zapojiť rôzne typy subjektov (startupy, súkromné firmy, neziskové organizácie) ako aj občianske iniciatívy, komunitné projekty, či jednotlivci.
 
Prihlášky príjmame do 10. decembra 2021.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Názov subjektu / prípadne meno a priezvisko (ak ide o fyzickú osobu). *
Zvoľte typ subjektu, s ktorým sa hlásite do súťaže. *
Na ktorú oblasť v rámci EIT Urban Mobility sa zameriava vaša inovácia / riešenie? (Môžete zvoliť aj viac oblastí, ak je to relevantné.) *
Required
Na aký problém sa zameriavate? (Popíšte prosím max. 5 vetami.) *
Stručne prosím popíšte, v čom je vaše riešenie inovatívne. *
V akom štádiu je vaša inovácia? *
Kto tvorí váš tím? *
V rámci EIT Urban Mobility konzorcia vieme podporovať inovácie rôznou formou. Akú formu podpory potrebujete? (Napr. konzultácie, rozvoj projektov, prehľad v možnostiach financovania…)
Pre zaradenie do súťaže potrebujeme povolenie spracovať Vaše osobné údaje, preto je potrebné označiť možnosť „áno“. Súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov podľa nižšie uvedených podmienok? *
Link na prezentáciu vášho projektu/firmy (ideálne v anglickom jazyku)
Súhlas so spracovaním osobných údajov - GDPR
Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ)
2016/679

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom CIVITTA Slovakia uvedených v tomto formulári a formulári uvedenom po absolvovaní programu, ktoré som poskytol/a vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom tohoto formulára, za účelom uloženia do databázy absolventov programu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre účely spojené s programom a jeho vyhodnocovaním.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of G Suite. Report Abuse