Registratie knelpunten gewasbescherming
De bloembollensector zet zich vanuit het sectorplatform overleg Bloembollen en de vereniging Agrodis voortdurend in om knelpunten op het gebied van gewasbescherming op te lossen en een effectief middelen- en maatregelenpakket beschikbaar te houden.
Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan duurzame alternatieve werkwijzen en middelen, zoals vanuit het Integrated Crop Management (zoals bijvoorbeeld weerbare teelt, laagrisico middelen, ander bodembeheer, mechanische bestrijding etc. etc.) en vanuit de actielijnen uit de Visie Vitale Teelt 2030.

Voor het inventariseren en oplossen van knelpunten wordt door de gehele bloembollen keten samengewerkt met diverse partijen zoals teeltadviseurs, onderzoeksinstellingen en fabrikanten. Er wordt centraal een lijst met alle knelpunten voor alle bloembolgewassen bijgehouden.

Aan elk knelpunt wordt een prioriteit toegekend door een gecombineerde sectorbrede werkgroep in samenwerking met Agrodis. Daarbij wordt gekeken naar gevolg en risico voor de sector.

Per knelpunt wordt een werkgroep/expertmeeting ingesteld waarin diverse specialisten uit verschillende organisaties samen met telers/kwekers/broeiers/handelsbedrijven een strategie voor een korte en lange termijn oplossing opstellen voor het betreffende knelpunt. Met die oplossingen gaan de diverse organisaties binnen de bloembollensector aan de slag. Indien zinvol wordt daarbij ook de samenwerking met aanverwante sectoren gezocht. Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan de lobby richting onder andere fabrikanten en overheden.

Heeft u als teler, handelsbedrijf, adviseur of specialist een knelpunt ervaren dat nog niet op de deze lijst staat, dan kunt u het knelpunt hieronder samen met een eventueel een suggestie voor een oplossing doorgeven aan productgroepen of teeltadviseurs die het knelpunt dan aanmelden. Via dit formulier kunt u het knelpunt ook zelf rechtstreeks aanmelden.

Heeft u vragen over de knelpunten, dan kunt u contact opnemen met de KAVB Coördinator Effectief Middelen Pakket Bloembollen (CEMP), Peter Smits via smits@kavb.nl of belt u hem via 06-30104846.

Dank voor uw bijdrage namens de partners van het Sectorplatform overleg Bloembollen & de vereniging Agrodis, belangenbehartiger van de toeleveranciers van de Nederlandse land- en tuinbouwsector.
Partners sectorplatform overleg Bloembollen
Uw naam *
Uw E-mailadres *
Werkzaam bij bedrijf/instelling
In welk gewas doet het knelpunt zich voor?
In welke regio of regio's ervaart u het probleem?
Om wat voor soort knelpunt gaat het?
Geef de naam en eventueel een omschrijving van het knelpunt.
Geef aan hoe groot de oppervlakte in Nederland is waar het knelpunt voorkomt.
Geef aan hoe groot de economische gevolgen zijn van het knelpunt dat u aangeeft (naar uw inschatting).
Geef een omschrijving van hoe het knelpunt voorheen voorkomen of bestreden werd.
Met welk gewasbeschermingsmiddel (chemisch of niet-chemisch) of teeltmethode zou het probleem opgelost kunnen worden?
Omschrijf hoe het knelpunt op andere wijze opgelost zou kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan alle ICM opties en/of domeinen uit Vitale Teelt 2030(zie plaatjes onder).
Captionless Image
Wilt u een bestand of foto van uw knelpunt toevoegen aan uw antwoorden? Dat kan door een mail te sturen aan de KAVB Coördinator Effectief Middelen Pakket Bloembollen (CEMP), Peter Smits via smits@kavb.nl onder vermelding van Registratie knelpunt bloembollen.
Dank u wel voor uw bijdrage!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy