Informovanosť spotrebiteľov o bezpečnosti potravín
Vážený respondent/ vážená respondentka,

volám sa Bc. Michaela Pavlovičová a som študentkou Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave, odbor Verejné zdravotníctvo. Chcela by som Vás požiadať o spoluprácu pri vyplnení dotazníka k mojej Diplomovej práci na tému „Informovanosť spotrebiteľov o bezpečnosti potravín“. Dotazník je anonymný a bude slúžiť len pre vedecké účely mojej práce. Preto Vás prosím o pravdivé odpovede.
Ďakujem za Váš čas a ochotu.

(Ak nie je uvedené inak, zakrúžkujte vždy len jednu odpoveď. Kde treba odpoveď, prosím dopíšte.)

Vek *
Your answer
Pohlavie *
Bydlisko *
Aký máte priemerný mesačný rodinný príjem? *
Aký je Váš rodinný stav? *
V súčasnej dobe som *
(viac možných odpovedí)
Required
Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie? *
Čo je podľa Vás potravina? *
Zaujímate sa o bezpečnosť potravín? *
Ktorú kategóriu potravín považujete z hľadiska bezpečnosti za najrizikovejšiu? *
Sú podľa Vás slovenské výrobky kvalitou porovnateľné s výrobkami v EU? *
Pozeráte pri nákupe potravín na dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti uvedený na obale? *
Používate v lete pri nákupe mäsových a mliečnych výrobkov chladiaci box (chladiacu tašku) na prepravu? *
Čítate podmienky skladovania potravín a manipulácie s potravinami po ich otvorení, ktoré sú uvedené na obale? *
Ako by ste charakterizovali „bezpečnú potravinu“? *
(viac možných odpovedí)
Required
Ako by ste charakterizovali „zdraviu škodlivú potravinu“? *
Kto je zodpovedný za bezpečnosť potravín? *
Kto alebo ktorý orgán kontroluje potraviny v SR? *
(viac možných odpovedí)
Required
Poznáte systém RASFF - Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá? *
Podľa Vás na ktorej úrovni potravinového reťazca je najdôležitejšia kontrola a zabezpečenie bezpečnosti potravín? *
(vyberte len jednu možnosť)
Akú maximálne dlhú dobu skladujete mäso v mrazničke? *
Keď potravinu rozmrazím a zistím, že dané množstvo neskonzumujem, potravinu? *
(viac možných odpovedí)
Required
Do riadkov napíšte kde v chladničke skladujete jednotlivé potraviny: *
(možnosti: 1.vrchná polička chladničky, 2.stredná časť chladničky, 3.polička nad spodnými zásuvkami chladničky, 4.spodné zásuvky chladničky, 5.dvere chladničky)
Captionless Image
1
2
3
4
5
doma uvarené jedlo
syry
mliečne výrobky (jogurty, šľahačka, tvaroh)
vajcia
načaté potraviny
mleté mäso, salámy, steaky, ryby
maslo, nápoje, kečup, omáčky
ovocie a zelenina
V nasledujúcich otázkach označte krížikom vždy jednu odpoveď s ktorou sa najviac stotožňujete !!!
VEDOMOSTI *
pravda
nepravda
Je dôležité umyť si ruky pred manipuláciou s potravinami.
Handry na umývanie riadu môžu šíriť mikroorganizmy.
Rovnaká doska na krájanie sa môže použiť na surové aj varené potraviny, aj za predpokladu, že vyzerá čisto.
Surové potraviny sa musia skladovať oddelene od vareného jedla.
Uvarené jedlo sa nemusí dôkladne zohrievať.
Správne tepelne upravené mäso je pri teplote 40° C
Uvarené mäso môžeme pred uskladnením do chladničky nechať celú noc pri izbovej teplote.
Uverené jedlo by sa malo pred podávaním udržiavať veľmi horúce.
Chladenie jedla iba spomaľuje nárast baktérií.
Nezávadnosť vody sa dá identifikovať podľa toho, ako vyzerá.
Umývať ovocie a zeleninu je potrebné.
POSTOJE *
súhlasím
neviem
nesúhlasím
Časté umývanie rúk pri príprave jedla predstavuje čas navyše.
Udržiavanie čistoty kuchynských povrchov znižuje riziko ochorenia.
Oddeľovanie surových a uvarených potravín pomáha predchádzať chorobám.
Používanie odlišných nožov a dosiek na krájanie surových a uvarených potravín predstavuje ďalšiu námahu navyše.
Teplomery na mäso sú užitočné na zabezpečenie dôkladného tepelného spracovania.
Polievky a dusené pokrmy by mali byť kvôli bezpečnosti vždy prevarené.
Rozmrazovanie potravín v chlade je bezpečnejšie.
Myslím, že nie je bezpečné nechať varené jedlo mimo chladničky dobu dlhšiu ako dve hodiny.
Kontrolovanie čerstvosti potravín a nezávadnosti je cenné.
Myslím si, že je dôležité, aby sa potraviny po uplynutí doby spotreby vyhodili.
ZVYKLOSTI *
vždy
väčšinou
niekedy
nie často
nikdy
Umývam si ruky pred aj počas prípravy jedla.
Dôkladne vyčistím kuchynskú dosku a nástroje použité na prípravu jedla pred prípravou iného jedla.
Používam oddelené nože a dosky na krájanie pri príprave surového a vareného jedla.
Surové a varené jedlo skladujem oddelene od seba.
Dôkladnosť tepelného spracovanie mäsa overujem tým, že z mäsa nevyteká šťava alebo použitím teplomera.
Varené jedlo ohrievam až pokiaľ je horúce.
Mrazené potraviny rozmrazujem v chladničke alebo na inom chladnom mieste.
Potom čo dovarím jedlo, všetky nespotrebované zvyšky uložím do dvoch hodín na chladné miesto.
Kontrolujem a vyhadzujem potraviny po záruke.
Predtým ako idem jesť ovocie a zeleninu ich najskôr umyjem v nezávadnej vode.
Potraviny napadnuté hlodavcami, moľami a ďalšími rôznymi živočíchmi vyhadzujem.
Nahnité potraviny a potraviny napadnuté plesňou skonzumujem.
Ďakujem za Váš čas a ochotu pri vypĺňaní dotazníka.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms