ปิดช่องว่างการศึกษาไทย จุดไหนที่ควรแก้อย่างเร่งด่วน 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. เป็นองค์กรของรัฐ มีเป้าหมายการทำงานเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทย ด้วยการ 1) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ 2) เพิ่มคุณภาพผลลัพธ์การเรียนรู้ 3) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการศึกษาทางเลือก และ4) สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและนโยบาย โดยจุดเน้นการทำงานคือ การเชื่อมโยงความร่วมมือและระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในสังคม ที่จะมาช่วยกันสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในสังคมไทย 

แบบสอบถามความคิดเห็นในครั้งนี้ กสศ. จึงมุ่งหวังรับฟังแนวคิดและข้อเสนอของท่าน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการนำไปใช้ในเวทีรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในสังคม 4 ภูมิภาค เพื่อนำสู่การปรับทิศทางการทำงานขององค์กร และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาร่วมกัน 

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
เมื่อคิดถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คุณคิดถึงอะไร ?"    *
คุณคิดว่าอะไรเป็นช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย ที่ควรเร่งแก้ไขมากที่สุด  *
คุณคิดว่า คุณเองจะมีส่วนร่วมในการลดช่องว่างทางการศึกษานี้ได้อย่างไร  *
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้อบแบบสอบถาม  *
คุณรู้จัก กสศ. ผ่านช่องทางใด  *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Equitable Education Fund (EEF). Report Abuse