ĐĂNG KÍ CẤP BẢNG ĐIỂM VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN TNTT THÁNG 03.2018

Chúc mừng các bạn đã hoàn thành chặng đường Kỹ sư, Cử nhân của mình nhé! :)
Các bạn đăng ký cấp bảng điểm và GCN tại đây để giúp Phòng QHDN trong việc chuẩn bị trước GCN và Bảng điểm, tiết kiệm thời gian cho các bạn.
Lưu ý: Bạn đăng ký trước 6AM ngày 30/03/2018, để Phòng tổng hợp danh sách và chuyển Phòng Đào tạo in Bảng điểm và GCN. Sau khi có Bảng điển và GCN chúng tôi sẽ gửi số thứ tự GCN vào email bạn đã đăng ký.
Chỉ những SV đăng kí mới được in và nhân.
Cảm ơn các bạn! Phòng QHDN
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question