แบบแสดงความประสงค์ในการเพิ่มเติม/ แก้ไขข้อความ
แบบแสดงความประสงค์ในการเพิ่มเติม/ แก้ไขข้อความ ในเอกสาร ข้อมูลผลการดำเนินงานส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ของหน่วยงาน องค์กร กลไกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคประชาสังคม และเครือข่ายการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

*** ขอความอนุเคราะห์เพิ่มเติมข้อมูล ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 ***

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

สอบถามเพิ่มเติม คุณมะลิ สิงห์เสนา โทร. 084-814-5487
ชื่อหน่วยงาน *
ชื่อ-สกล ผู้กรอกข้อมูล *
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้กรอกข้อมูล *
ท่านมีความประสงค์ เพิ่มเติม/ แก้ไขข้อความ ว่าอย่างไรบ้าง (โปรดระบุหน้า และบรรทัด ที่ต้องการเพิ่มเติม/แก้ไขข้อความ) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy