Formulari d'alta soci

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Data de naixement

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dades bancàries

  A continuació, emplena les dades del compte al qual l'Associació domiciliarà un rebut anual de 15 euros en concepte de quota de soci. El codi IBAN té 24 dígits, els dos primers són lletres i la resta números
  This is a required question
  This is a required question