Prihláška na školenie rozhodcov SZK na zvýšenie rozhodcovskej kvalifikácie

Jedným z cieľov Rozhodcovskej komisie SZK (RK SZK) je neustále zvyšovanie odbornej úrovne rozhodcov SZK. Nevyhnutným predpokladom naplnenia tohto cieľa je dostatok kvalifikovaných rozhodcov, a to podľa možností zo všetkých regionálnych zväzov v SR.

Preto sa RK SZK rozhodla pripraviť školenie rozhodcov všetkých kvalifikačných stupňov (I. – III.). Školenie bude prebiehať v termíne 9.1.2015 - 11.1.2015 v Košiciach.

Poplatok za školenie bude stanovený podľa počtu prihlásených na školenie.

Podmienky účasti na školení rozhodcov ako aj obsah školení je zverejnený v dokumente „Pravidlá školení trénerov a rozhodcov I. – III. kvalifikačného stupňa“, ktorý si môžete stiahnuť zo stránky SZK, sekcia Trénersko-metodickej komisie. Základným podmienkami účasti na školení sú:
Rozhodca I. kv. stupňa: vek 16 rokov, STV min. 4. Kyu
Rozhodca II. kv. stupňa: kvalifikačný stupeň I. (alebo 3. rozhodcovská trieda), vek 18 rokov, STV min. 2. Kyu, prax min. 2 roky
Rozhodca III. kv. stupňa: kvalifikačný stupeň II. (alebo 2. rozhodcovská trieda), vek 18 rokov, STV min. 1. Dan, prax min. 2 roky na súťažiach SZK, platný preukaz SZK.

Aby sa takého školenie mohlo zrealizovať, je nevyhnutný dostatočný záujem uchádzačov o školenie. Preto RK SZK potrebuje spätnú väzbu, koľko je záujemcov a o aké kvalifikačné stupne.

Uvedené údaje vyplňte najneskôr do 7.12.2014.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question