Přihláška k členství v Jednotě školských informatiků

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Závěrečné prohlášení

  Kliknutím ODESLAT se registrujete jako nový člen sdružení Jednota školských informatiků a souhlasíte s tímto prohlášením Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se stanovami sdružení Jednota školských informatiků a souhlasím s členstvím v tomto sdružení. Zavazuji se platit členské příspěvky a sledovat informace (e-mail a web) v doméně JSI. Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé. Souhlasím s tím, aby mne správce členské základny JSI kontaktoval po přihlášení emailem s popisem postupu, jak sdělit sdružení JSI další osobní údaje vzhledem k zaměření sdružení (pracovní zařazení ohledně ICT ve škole, adresa působiště a jiné). Podle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasím s tím, aby osobní, citlivé a zvlášť citlivé údaje uvedené na této přihlášce byly po dobu mého členství a dva roky po ukončení používány a zpracovávány pro vnitřní potřeby sdružení JSI (informování o akcích, předávání kontaktů mezi členy apod.). Tyto osobní údaje nebudou předány dalším subjektům. Pokud se budu domnívat, že dochází ke zpracování osobních údajů způsobem, který je v rozporu se zákonem, mám právo požadovat, aby JSI odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o zneviditelnění, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.