Programa Compostela Móvese 2022: Actividades de formación
O Concello de Santiago organiza un Ciclo de Acitividades de Formación en formato mixto para a mellora empresarial e a dinamización da actividade económica, de Setembro a Decembro de 2022. O programa está dirixido a empresas e profesionais dos distintos sectores económicos que busquen adquirir novos coñecementos no seu campo e realizar plans de mellora para os seus negocios. Componse dun ciclo de Accións Formativas en diferentes sectores, sesións de titorización individual, acceso a recursos formativos adicionais para cada ciclo, participación en foros temáticos e un boletín de alertas sobre oportunidades e tendencias no mercado.

Inscríbete no módulo ou módulos que sexan do teu interese cubrindo o seguinte formulario, todas as formacións son gratuitas. Reserva xa a túa praza!

Para información mais detallada de cada módulo, consulta nesta ligazón: http://www.santiagodecompostela.gal/hoxe/nova.php?id_nova=21820&lg=cas 

Para calqueira dúbida, podes enviar un correo a: formacioncompostelamovese@gmail.com


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nome *
Apelidos *
Correo electrónico *
Teléfono de contacto *
Enderezo *
Sexo *
Idade *
Nivel de estudos *
Situación laboral *
Módulo ou Módulos nos que quero inscribirme *
Required
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: de acordo ca Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, CONSINTO EXPRESAMENTE que os meus datos facilitados ao longo da prestación do servizo incorporaranse á Actividade de Tratamento titularidade Do Concello de Santiago de Compostela CIF: P1507900G e enderezo na Praza do Obradoiro 1, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña). A finalidade do devandito tratamento é organizar esta actividade formativa. Así mesmo os datos recollidos poderán ser cedidos a terceiros como consecuencia da incorporación dos mesmos á lista de asistentes ou memoria de actividades da entidade organizadora  ou á empresa colaboradora do programa. Doutra banda, informámoslle que no desenvolvemento da actividade poderán realizarse fotografías e/ou gravacións en vídeo e que atendendo a que o dereito á propia imaxe está recoñecido no artigo 18 da Constitución e regulado pola Lei 1/1982, de 5 de maio, sobre o dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, a Lei 15/1999, de 13 de decembro, e o Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, autoriza a Concello de Santiago a facer uso das imaxes ou gravacións onde apareza a súa imaxe xa sexan individuais ou en grupo, realizadas durante esta actividade, para ser publicadas na páxina web da Organización, redes sociais, prensa, exposicións, revistas ou demais publicacións que realice esta organización. Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade en calquera momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que lle identifique dirixido á dirección arriba indicada ou ao correo electrónico dpd@santiagodecompostela.gal. Así mesmo, e de igual maneira, pode revogar o consentimento prestado á recepción de comunicacións comerciais de conformidade co disposto na Lei 34/2002. Unha vez realizada a inscrición, poderá recibir información de diversa índole na dirección que nos facilitou relacionada coa actividade. Se non desexa recibir ditas comunicacións, rogamos notifíquenolo á dirección de correo electrónico arriba indicada. *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy