ใบสมัครประกวดธิดาปลาทู ประจำปี 2561
:: หลังจากกดส่งใบสมัครแล้ว กรุณาส่งหลักฐานอื่นๆตามรายการด้านล่าง มาทาง Line : @thiadaplatoo
ชื่อจริง-นามสกุล (ไทย) *
Your answer
ชื่อจริง-นามสกุล (อังกฤษ) *
Your answer
ชื่อเล่น *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
วัน เดือน ปี พ.ศ. เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
สัญชาติ *
Your answer
เชื้อชาติ *
Your answer
ศาสนา *
Your answer
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน *
Your answer
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน *
Your answer
ข้อมูลการศึกษา *
โปรดระบุทั้งการศึกษาที่สำเร็จแล้วและกำลังศึกษาอยู่ (สาขาวิชา, สถาบัน, ปีที่เข้ารับการศึกษา)
Your answer
สัดส่วน *
ส่วนสูง (เซนติเมตร)และ น้ำหนัก (กิโลกรัม)
Your answer
ภาษาที่พูดได้
ประวัติการเข้าประกวดจากเวทีต่างๆ
โปรดระบุ ชื่อการประกวด/ ปีการประกวด/ ตำแหน่งที่ได้รับ
Your answer
Facebook *
โปรดระบุเป็นชื่อ Account หรือ ลิงก์ URL
Your answer
งานอดิเรก
Your answer
ความสามารถพิเศษ
Your answer
หลักฐานประกอบการสมัคร
*** หลังจากกดส่งใบสมัครแล้ว กรุณาส่งหลักฐานตามรายการด้านล่างนี้ มาทางLine : @thidaplatoo และนำหลักฐานทั้งหมดมาในวันสัมภาษณ์ (Audition) ***

:: หลักฐานแสดงข้อมูลทั่วไปและข้อมูการศึกษา ::
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาหลักฐานการศึกษา เช่น ทรานสคริป ใบจบ วุฒิบัตร หรือปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
3. ภาพถ่ายสี 1 ใบ ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง เปิดใบหน้าและใบหู (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
4. หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง (กรณีผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 20 ปี)

:: หลักฐานแสดงภูมิลำเนา :: (เลือกเพียง1ข้อ)
1. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด (กรณีผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา จำนวน 1 ชุด (กรณีผู้สมัครมีบิดาหรือมารดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม)
3. สำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ชุด (กรณีกำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม)
4. หนังสือรับรองจากหน่วยงาน กิจการ หรือบริษัท 1 ชุด (กรณีกำลังทำงานอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม)

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service