ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ
Değerli Öğrencimiz, sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için okuldaki uygulamalarla ilgili görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıdaki anket ifadelerini dikkatlice okumanızı ve Tam(5), Çok(4), Orta(3), Az(2), Hiç(1) seçeneklerinden size uygun olan birini seçmenizi rica ederiz. Tüm soruları eksiksiz ve samimiyetle doldurmanızı rica eder, katkılarınız için teşekkür ederiz.

12/02/2018
Kayseri Merkez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenim Gördüğünüz Alan *
A) OKUL/KURUM HİZMETLERİNE ULAŞMA
5 (Tam) 4 (Çok) 3 (Orta) 2 (Az) 1 (Hiç)
*
5
4
3
2
1
Okul kütüphanesinden yararlanabilirim.
Okul laboratuvarlarından (bilgisayar, fizik, kimya vb.) yararlanabilirim.
Okulun rehberlik servisinden faydalanabilirim.
Okulun spor tesislerinden yararlanabilirim.
B) İLETİŞİM
5 (Tam) 4 (Çok) 3 (Orta) 2 (Az) 1 (Hiç)
*
5
4
3
2
1
Duyurular zamanında iletilir.
Okul yöneticileri ile iletişim kurabilirim.
Okulda öğretmenlerimle iletişim kurabilirim.
Okulda diğer çalışanlarla iletişim kurabilirim.
C) ŞİKAYETLER (Dinleme, Dikkate Alınma ve Yanıtlama)
5 (Tam) 4 (Çok) 3 (Orta) 2 (Az) 1 (Hiç)
*
5
4
3
2
1
Okulumuzda dilek ve şikayet kutusu kullanılır.
Okula ilettiğimiz dilek, öneri ve şikayetler dikkate alınır ve cevap verilir.
D) GÜVENİLİRLİK
5 (Tam) 4 (Çok) 3 (Orta) 2 (Az) 1 (Hiç)
*
5
4
3
2
1
Okulumdaki yöneticilere güvenirim.
Öğretmenlerime güvenirim.
Okuldaki diğer çalışanlara güvenirim.
E) REHBERLİK ve YÖNLENDİRME HİZMETLERİ
5 (Tam) 4 (Çok) 3 (Orta) 2 (Az) 1 (Hiç)
*
5
4
3
2
1
Okulumuzda sınıf rehber öğretmenleri, öğrencilerin bireysel sorunlarıyla ilgilenir.
Okulumuz Rehberlik Servisinden ihtiyaç duyduğumda bireysel danışmanlık alıyorum.
Okulumuzda yönlendirme hizmetleri (üst öğretim, alan, bölüm seçimi) yapılmaktadır.
F) GÜVENLİK
5 (Tam) 4 (Çok) 3 (Orta) 2 (Az) 1 (Hiç)
*
5
4
3
2
1
Okul yolu, varsa okul servisleri güvenlidir.
Okulda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınmaktadır.
Okulda yangın ve doğal afetlere karşı gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
G) KARARLARA KATILIM
5 (Tam) 4 (Çok) 3 (Orta) 2 (Az) 1 (Hiç)
*
5
4
3
2
1
Öğrenci temsilcileri demokratik seçimle belirlenir.
Okulumuzda bizimle ilgili kararlarda görüşlerimiz dikkate alınır.
Sınıfta öğrencilerle ilgili alınacak kararlarda öğretmen bizim görüşümüzü de alır.
H) ÖĞRENCİ İŞLERİ
5 (Tam) 4 (Çok) 3 (Orta) 2 (Az) 1 (Hiç)
*
5
4
3
2
1
Okuldan istediğim belgeleri (öğrenci belgesi, kimlik gibi) zamanında alabilirim.
Okulumuzda sağlık sorunları yaşadığımızda gerekli hassasiyet gösterilir.
İ) DERS PROGRAMLARI
5 (Tam) 4 (Çok) 3 (Orta) 2 (Az) 1 (Hiç)
*
5
4
3
2
1
Okulumuzda hazırlanan günlük ders programı derslerin işlenişinde verimli olmamıza katkı sağlamaktadır.
Okulumuzda hazırlanan sınav programları sınavlara hazırlanmamda bana yeterli zamanı kazandırmaktadır.
J) ÖĞRENME/ÖĞRETME YÖNTEMLERİ
5 (Tam) 4 (Çok) 3 (Orta) 2 (Az) 1 (Hiç)
*
5
4
3
2
1
Derslerin işlenişinde farklı yöntemler kullanılmaktadır.
Bize öğrenme ve başarma fırsatı tanınmaktadır.
Öğrendiğimiz teorik bilgilerin (deney, proje, ödev gibi) uygulaması yapılmaktadır.
K) SINIF ORTAMI
5 (Tam) 4 (Çok) 3 (Orta) 2 (Az) 1 (Hiç)
*
5
4
3
2
1
Sınıfımız fiziksel olarak (ısı, ışık, havalandırma, oturma düzeni vb.) yeterlidir.
Sınıftaki öğrenciler arasında iyi bir iletişim vardır.
Sınıf içerisinde kendimi ifade edebilirim.
L) DERS ARAÇ ve GEREÇLERİ
5 (Tam) 4 (Çok) 3 (Orta) 2 (Az) 1 (Hiç)
*
5
4
3
2
1
Derslerin işlenişinde bilgisayar, tepegöz, harita vb. araç-gereçlerden yararlanılır.
Ders araç gereçlerini kullanabilirim.
Sınıfta veya laboratuarlarda yeterli araç gereç bulunmaktadır.
M) DERS ARASI (Dinlenme ve İhtiyaçlarını Karşılama Yeterliliği)
5 (Tam) 4 (Çok) 3 (Orta) 2 (Az) 1 (Hiç)
*
5
4
3
2
1
Ders aralarında (teneffüslerde) dinlenme ve ihtiyaçlarımı giderme fırsatını bulabiliyorum.
Teneffüslerde bir sorun olduğunda nöbetçi öğretmenler hemen müdahale eder.
N) OKULUN FİZİKİ ORTAMI
5 (Tam) 4 (Çok) 3 (Orta) 2 (Az) 1 (Hiç)
*
5
4
3
2
1
Okulumuz her zaman temiz ve bakımlıdır.
Okul binası ve diğer fiziki mekanlar (spor salonu, okul bahçesi vb.) verimli bir şekilde kullanılır.
O) KANTİN, YEMEKHANE, YATAKHANELER (varsa)
5 (Tam) 4 (Çok) 3 (Orta) 2 (Az) 1 (Hiç)
*
5
4
3
2
1
Okul kantininde satılan malzemeler güvenilir ve sağlıklıdır.
Kantinde ihtiyaç duyduğum şeyleri uygun fiyata bulabiliyorum.
Kantinde görevli kişiler bizlere sağlıklı koşullarda hizmet vermektedir.
Bireysel ihtiyaçlarımı karşıladığım mekanlar (varsa kantin, yemekhane, yatakhane vb.) temiz ve sağlıklıdır.
P) SOSYAL, KÜLTÜREL, BİLİMSEL, SPORTİF vb. FAALİYETLER
5 (Tam) 4 (Çok) 3 (Orta) 2 (Az) 1 (Hiç)
*
5
4
3
2
1
Okulumuzda sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere önem verilmektedir.
Okulumuzda yapılan sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılımda herkese fırsat tanınmaktadır.
R) BELİRLİ GÜN ve HAFTA KUTLAMALARI
5 (Tam) 4 (Çok) 3 (Orta) 2 (Az) 1 (Hiç)
*
5
4
3
2
1
Okulumuzda yapılan belirli gün ve haftaların kutlamalarını beğenerek izliyorum.
Okulumuzda yapılan belirli gün ve haftaların kutlama faaliyetlerine katılımda herkese fırsat tanınmaktadır.
S) ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
5 (Tam) 4 (Çok) 3 (Orta) 2 (Az) 1 (Hiç)
*
5
4
3
2
1
Kulüp faaliyetlerine, istek ve yeteneklerim doğrultusunda katılırım.
Okulumuzda oluşturulan öğrenci kulüplerinin bireysel gelişimime katkı sağladığını düşünüyorum.
T) DEĞERLENDİRME, ÖDÜL, TAKDİR, TEŞEKKÜR
5 (Tam) 4 (Çok) 3 (Orta) 2 (Az) 1 (Hiç)
*
5
4
3
2
1
Okulda ders içi ve ders dışı başarılar ile örnek davranışlarımız ödüllendirilir.
Ödüllendirmede tarafsız davranılır.
Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi (not verme, karne vb.) yapılırken tarafsız davranılır.
U) OLUMLU DAVRANIŞ KAZANMA
5 (Tam) 4 (Çok) 3 (Orta) 2 (Az) 1 (Hiç)
*
5
4
3
2
1
Okulumuzda bizlere temel ahlaki, milli ve manevi değerler (doğruluk, yardımseverlik vb.) kazandırılmaktadır.
Okulumuz, bulunduğumuz süre içerisinde bizlere olumlu davranışlar kazandırır.
Ü) ATÖLYE EĞİTİMİ
5 (Tam) 4 (Çok) 3 (Orta) 2 (Az) 1 (Hiç)
5
4
3
2
1
Atölye donanımı yeterlidir.
Atölye derslerinde yapılan uygulamaları yeterli buluyorum.
Meslek dersi öğretmenlerimiz teknolojiyi yakından takip ederler.
Atölyelerde yeterli düzeyde iş güvenliği tedbirleri alınmıştır.
V) İŞLETMELERDEKİ EĞİTİM
(12. sınıf öğrencilerimiz dolduracak)
5 (Tam) 4 (Çok) 3 (Orta) 2 (Az) 1 (Hiç)
5
4
3
2
1
İşletmelerdeki eğitim mesleki gelişimime katkı sağlar.
Çalıştığım işletmeden memnunum.
Y) İŞLETMELERDE REHBERLİK ve DANIŞMANLIK
(12. sınıf öğrencilerimiz dolduracak)
5 (Tam) 4 (Çok) 3 (Orta) 2 (Az) 1 (Hiç)
5
4
3
2
1
Koordinatör öğretmenle rahatlıkla görüşebilirim.
Mesleki rehberlik yapılır.
Koordinatör öğretmenlerimizin işletme ziyaretleri yeterlidir.
Z) İŞE İLİŞKİN TAVIR, TUTUM, DAVRANIŞ KAZANMA
(12. sınıf öğrencilerimiz dolduracak)
5 (Tam) 4 (Çok) 3 (Orta) 2 (Az) 1 (Hiç)
5
4
3
2
1
İşletmelerde mesleki iş ahlakı kazandırılmaktadır.
İşletmelerde iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşın gerekli tedbirler alınır.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms