Phiếu Ghi Danh Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 tại Chùa Pháp Hoa, PA

Để am tường kiến thức Phật Pháp trong đời sống tu tập của người Huynh Trưởng, đồng thời nhằm trau dồi và nâng cao khả năng hướng dẫn Phật Pháp cho đàn em trong tổ chức của chúng ta.
Nay, Ban Hướng Dẫn Miền Thiện Hoa trân trọng thông tư đến toàn thể quí Huynh Trưởng Thành Viên Ban Hướng Dẫn Miền Thiện Hoa, cùng quí Đơn Vị Gia Đình Phật Tử thuộc Miền Thiện Hoa về thông tin của Khóa Tu Học Huynh Trưởng 2012 như sau:
Thời gian: từ 12:00 giờ trưa thứ Bảy 21 tháng 04 năm 2012
đến 12:00 giờ trưa Chủ Nhật 22 tháng 04 năm 2012
• Địa điểm: Chùa Pháp Hoa, PA
• Lệ Phí: mỗi tham dự viên là $20.00.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question