Akční plán - připomínkování
Připomínkování Akčního plánu Města Český Krumlov 2017
ÚDAJE O PŘIPOMÍNKUJÍCÍM
jméno a příjmení: *
Your answer
e-mail: *
Your answer
telefon: *
Your answer
PŘIPOMÍNKY K AKČNÍMU PLÁNU JAKO CELKU
Vaše připomínky k obsahu akčního plánu (např. k úplnosti pokrytí problematiky strategického plánu, zvladatelnosti projektů):
Your answer
Vaše připomínky k formální podobě akčního plánu (např. ke kolonkám v projektovém listu, srozumitelnosti členění a značení projektů):
Your answer
PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM PROJEKTŮM
Vaše připomínky k projektu : C.A.1 Mapování kulturních a přírodních hodnot - priorita 1 B
Your answer
Vaše připomínky k projektu : C.B.1 Aktualizace a naplňování Management plánu města Český Krumlov - priorita 2 B
Your answer
Vaše připomínky k projektu : C.C.1 Město proti černým stavbám - priorita 3 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : C.E.1 Dohodnutí zprovoznění "Myší díry" - priorita 5 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : C.F.1 Zřízení webové aplikace s příklady dobré praxe - priorita 3 B
Your answer
Vaše připomínky k projektu : C.F.1 Zřízení webové aplikace s příklady dobré praxe - priorita 3 B
Your answer
Vaše připomínky k projektu : C.H.1 Průzkum potřeb obyvatel v centru - priorita 2 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : C.H.2 Sestavení pravidel podpory služeb a obchodu a jejich využívíní - priorita 3 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : C.I.1 Strategie cestovního ruchu destinace - priorita 1 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : C.K.1 Inovativní produkty pro cestovní ruch - priorita 3 B
Your answer
Vaše připomínky k projektu : C.N.1 Zmapování možností pro vytvoření / využití multifunkčního prostoru - priorita 3 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : C.O.1 Vypracování studie proveditelnosti vhodných lokalit pro venkovní koupání - priorita 3 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : C.P.1 Zmapování poptávky veřejnosti po neorganizovaném sportovním vyžití - priorita 3 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : C.P.2 Přehled možností pro uspokojení poptávky neorganizovaného sportovního vyžití - priorita 3 B
Your answer
Vaše připomínky k projektu : C.Q.1 Založení organizace destinačního managementu Krumlovska jako platformy pro vzájemnou spolupráci v Českém Krumlově a okolí - priorita 1 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : D.B.1 Navržení a doplnění nových tras a přemostění vodních toků a úprava stávajících tras do uceleného skeletu dle poptávky - priorita 2 B
Your answer
Vaše připomínky k projektu : D.B.2 Zpracování a realizace projektů definovaných v opatření D.B - priorita 2 B
Your answer
Vaše připomínky k projektu : D.D.1 Doplnění mobiliáře a zázemí pro uživatele motorových jednostopých vozidel - priorita 5 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : D.E.1 Navržené režimy pro zklidňování dopravy v obytných a dalších pobytových oblastech - priorita 3 B
Your answer
Vaše připomínky k projektu : D.F.1 Zmapování trhu - systém půjčování kol - priorita 5 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : D.H.1 Podpora dojíždění do práce a do škol na kole - monitoring - priorita 5 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : D.I.1 Monitoring využití MHD - priorita 5 B
Your answer
Vaše připomínky k projektu : D.K.1 Zmapování situace vzájemného sdílení osobních aut - priorita 5 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : D.L.1 Odklonění části dopravy organizačními opatřeními - priorita 3 B
Your answer
Vaše připomínky k projektu : D.M.1 Centrální místo pro výstup turistů z autobusů - priorita 3 B
Your answer
Vaše připomínky k projektu : D.N.1 Autobusové nádraží - priorita 3 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : D.N.2 Vypracování projektů a realizace infrastrukturních investic v oblasti dopravy - priorita 3 C
Your answer
Vaše připomínky k projektu : D.O.1 Příprava komplexní dopravní koncepce a pravidelné vyhodnocování jejího naplnění - priorita 1 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : D.P.1 Koordinace jednotlivých investičních akcí - priorita 3 B
Your answer
Vaše připomínky k projektu : D.Q.1 Personální a organizační zajištění kontroly projektů - pěší a cyklo - priorita 5 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : D.R.1 Personální a organizační zajištění kontroly projektů - kvalita a provedení - priorita 5 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : D.S.1 Monitorovací a naváděcí systém v dopravní koncepci - priorita 3 B
Your answer
Vaše připomínky k projektu : D.T.1 Provázání motivačních nástrojů pro využívání bezmotorové a veřejné dopravy s motivačními nástroji cestovního ruchu - priorita 3 B
Your answer
Vaše připomínky k projektu : D.U.1 Zvyšování přehlednosti organizace parkování v uličním prostoru - priorita 3
Your answer
Vaše připomínky k projektu : D.X.1 Zapracování dopravní koncepce včetně nových pěších a cyklo spojení do územně analytických podkladů - priorita 2 B
Your answer
Vaše připomínky k projektu : D.X.2 Zapracování dopravní koncepce včetně nových pěších a cyklo spojení do územně plánovací dokumentace - priorita 3 B
Your answer
Vaše připomínky k projektu : P.A.1 Pracovní tým pro koordinaci a plánování participace - priorita 1 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : P.B.1 Strategie participace města - priorita 1 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : P.B.2 Komunikační strategie města Český Krumlov - priorita 1 B
Your answer
Vaše připomínky k projektu : P.D.1 Informační systém kultury - priorita 1 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : P.E.1 Zajištění správy všech geografických dat na jednom místě a v časových řadách včetně nezbytného personálního zajištění - priorita 1 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : P.F.2 Zavádění systému otevřených dat (open data) - priorita 1 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : P.G.1 Úprava, doplnění a průběžné vyhodnocování fungování informačních kanálů města - priorita 1 B
Your answer
Vaše připomínky k projektu : P.H.1 Aktualizace databáze veřejných prostranství - priorita 2 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : P.J.1 Odstraňování informačních, administrativních, finančních překážek bránících a komplikujících pořádání aktivit ve veřejném prostoru - priorita 2 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : P.K.1 Optimalizace grantového programu na kulturu aby byl uživatelsky přívětivější a tím dostupnější pro žadatele - priorita 4 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : P.L.1 Zprostředkování dohody mezi organizátory akcí a občany stěžujícími si na omezení, rušení a hluk - priorita 3 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : P.N.1 Participativní rozpočet dávající občanům možnost přímo rozhodnout o (menší) části investic města - priorita 2 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : P.O.1 Generel veřejných prostranství - priorita 1 B
Your answer
Vaše připomínky k projektu : P.O.2 Revitalizace prostoru před nádražím - priorita 3 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : P.O.3 Volnočasové aktivity na břehu Vltavy v Novém Spolí - priorita 3 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : P.P.1 Personální zajištění postupného tvoření sítě „komunikátorů“ - priorita 1 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : P.R.1 Komunikace s potenciálními i aktuálními stavebníky a vedením města – zjištění poptávky - priorita 3 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : P.T.1 Plán projednání územního plánu - priorita 3 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : P.V.1 Podpora vedení dětí k vlastní iniciativě a aktivnímu občanství ve školách a zájmových kroužcích a oceňování v této oblasti iniciativních učitelů a vedoucích - priorita 3 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : P.X.1 Zjištění poptávky mezi rodiči a pedagogy po některém ze zavedených alternativních typů škol (Montessori, Waldorf, Začít spolu) - priorita 5 A
Your answer
Vaše připomínky k projektu : P.Y.1 Implementace systému Front Office/Back Office na Městském úřadě Český Krumlov - priorita 5 C
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service