Formularz kontaktowy
Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest LACERTA Małgorzata Korzeniewska, ul. Gryczana 26, 54-067 Wrocław NIP8821538940.

Dane w postaci adresu zamieszkania, nr telefonu, adresu e-mail pozyskane w procesie wypełnienia formularza kontaktowego zbierane są w celu realizacji reklamacji planszy do gry Great Western Trail: Kolej na Północ.

Pozyskane dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności na podstawie i w zakresie objętym zgodą osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa.

Wśród odbiorców danych znajdą się podmioty odpowiedzialne za realizacje wysyłki poprawionych plansz.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu reklamacyjnego.

Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu bądź przenoszenia danych.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia nam legalne przetwarzania danych i tym samym realizację reklamacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Dla skutecznego cofnięcia zgody wystarczy powiadomienie Administratora Danych w dowolny sposób dający mu możliwość do zapoznania się z wolą osoby, której dane dotyczą.
Każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Imię i nazwisko *
Ulica, numer domu i mieszkania *
Kod pocztowy *
Miasto *
Numer telefonu dla kuriera *
Adres e-mail *
Zdjęcie plansz uzasadniające reklamację *
Required
Opis reklamacji *
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms