IPSC ActionAir PO2014

Formularz rejestracji na zawody IPSC Action Air Polish Open 2014. Proszę wypełnić wypełnić wszystkie pola obowiązkowe.
Podanie danych kontaktowych (mail, numer telefonu) jest dobrowolne.
Podanie daty urodzenia jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zarejestrowania w kategorii, w której wiek jest kryterium zgodnie z zasadami IPSC Action Air.
E-mail, telefon i data urodzenia nie będą prezentowane na liście zarejestrowanych zawodników.

Dane zawodników będą wykorzystywane tylko w celu organizacji zawodów.
W dowolnym momencie zawodnik może zażądać usunięcia lub zmiany danych za pomocą maila wysłanego na adres: actionair.na.zks@gmail.com

Registration for IPSC Action Air Polish Open 2014. Please fill all required fields (marked with *).
Providing e-mail address and/or mobile number is not obligatory.
Providing the date of birth is optional however it might be needed to register the shooter in a category defined with an age criterium
Providing e-mail, phone number and date of birth will not be published on shooter list.

Shooters' personal data will be used solely for purpose of match organization.
At any time the shooter may request removal or change his data sending a mail to actionair.na.zks@gmail.com.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question