VZDUŠNÁ AKROBACIA - POKROČILÍ - 18.6
TERMÍN:
ŠT od 17:30 - 20:30 (ak viete prísť už na 17:00, bude to veľmi nápomocné - príchod a prezliekanie budú trvať o niečo dlhšie ako obvykle z dôvodu podpisovania formulárov o bezinfekčnosti a dodržiavaní hygienických opatrení)

CENA:
21€

MIESTO:
Karloveské centrum kultúry
Molecova 2
Meno a priezvisko *
e-mail *
Tel.č. *
Bydlisko (stačí mestská časť) - odpoveď je dobrovoľná
Vek *
Podmienky zápisu na kurz
1. Som si vedomý/vedomá svojho zdravotného stavu a všetky cvičenia vykonávam na vlastnú zodpovednosť.

2. V prípade absencie je možné nahradiť si lekcie maximálne 3-krát, a to po dohode s organizátorom kurzov.

3. Školné je refundovateľné len v prípade dlhodobejších zdravotných problémov, ktoré musia byť dokladované

lekárskym potvrdením, odo dňa, keď je lektorovi kurzu ohlásená absencia. V ostatných prípadoch absencie (aj dlhšej)

sa školné nevracia.

4. V prípade zdravotných problémov alebo v prípade plánovanej neprítomnosti budem lektora o svojej absencii

informovať včas.

5. Počas tréningu budem dodržiavať disciplínu a budem tolerantný voči svojim kolegom.

6. Budem dodržiavať presnosť pri príchode na tréningy a ostatné spoločne dohodnuté aktivity.

7. Nebudem sa zúčastňovať kurzu pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok.

8. V prípade neuskutočnenia kurzu bude účastníkom kurzu školné vrátené.

9. V prípade predčasného ukončenia kurzu zo strany poskytovateľa kurzu bude účastníkom kurzu vrátená adekvátna

časť školného k zrušeným hodinám kurzu.

10. Úhrada za kurz musí byť na účte OZ CirKusKus pred prvou lekciou daného kurzu.

11. Súhlas dotknutej osoby:
V zmysle § 7 zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí
dotknutá osoba (účastník kurzu, resp. jeho zákonný zástupca) so spracovaním osobných údajov,
výhradne však len pre interné účely organizátora. Dotknutá osoba taktiež súhlasí s prípadným
použitím fotografií, resp. videozáznamov, kde je vyobrazená, bez nároku na honorár. Organizátor sa
zaväzuje používať záznamy účastníka výhradne len spôsobom neznižujúcim dôstojnosť a dobré meno
účastníka, a to výhradne len v súvislosti s prezentáciou svojej činnosti.
Platobné údaje
Fakturačné údaje:
OZ CirKusKus

Pečnianska 3, 85101 Bratislava
IČO: 42356652
DIČ: 2024042636
IBAN: SK7483300000002200545223
BIC: FIOZSKBAXXX

Do poznámky prosím uviesť Meno a Priezvisko
Ako ste sa o nás dozvedeli? Odpovedajte prosím iba pri prihlásení na prvý kurz u nás.
Clear selection
*
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy