BUDE MAŤ AJ SLOVENSKÁ REPUBLIKA PAMÄTNÍK SLOVENSKÉHO VYSŤAHOVALECTVA ?
Anonymná prieskumná anketa
Myslíte si, že vysťahovalectvo a život Slovákov vo svete je aj v praxi integrálnou súčasťou slovenských národných dejín? *
Má byť v Slovenskej republike postavený Pamätník slovenského vysťahovalectva? *
Podporujete umiestnenie budúceho pamätníka v blízkosti novej budovy Slovenského národného divadla, ako to na návrh nadácie Národný pamätník slovenského Vvsťahovalectva odsúhlasilo zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislava? *
Mal by vybudovanie pamätníka zabezpečiť štát a verejné inštitúcie Slovenskej republiky? *
Mal by štát zriadiť vedeckovýskumné a muzeálne pracovisko na skúmanie a prezentovanie problematiky slovenskej migrácie a života slovenských komunít vo svete? *
Ste spokojný s kvalitou súčasných vzťahov a spolupráce medzi Slovenskou republikou a Slovákmi v zahraničí? *
Je súčasný systém a výška štátnych dotácii určených na podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v zahraničí vyhovujúci ? *
Venuje štát dostatočnú pozornosť a starostlivosť súčasnej migrácii mladých do zahraničia? *
Považujete za potrebné prijať nový zákon o zahraničných Slovákoch? *
Máte záujem na zjednodušení a úprave volebného zákona, ktorý by umožnil vo voľbách aktívnu a širšiu účasť občanov SR v zahraničí? *
Submit
This form was created inside of Tarhona.sk.