Spørreundersøkelse om erfaringer med tillatelser med begrensning pga. ID-tvil (Utlendingslovens §38-5)
Vergeforeningen ønsker å få en oversikt over hvor mange av de enslige mindreårige som får
38.5, dvs. ettårig tillatelse med begrensninger på grunn av id-tvil. Ikke minst er vi opptatt av
vergenes erfaringer med selve søknadsprosessen. Hvilke hindringer møter dere på veien?
Hva, om noe, har dere lyktes med?
Antall
Hvor mange vergebarn har du hatt siden 01.01.2015? *
Hvor mange av disse har fått en §38-5-tillatelse? (Begrensning pga. ID-tvil) *
Har du lyktes i å få opphevet begrensningene for ett eller flere av dine vergebarn? *
Hvis ja på forrige spørsmål, for hvor mange?
For de som har fått en tillatelse etter §38-5, hvor mange ganger har de fått den fornyet? Beskriv dette for hver av de som har en tillatelse etter §38-5 *
Søknadsprosessen
Utlendingsmyndighetene mener at de aller fleste av de mindreårige har familie som kan
bistå i søknadsprosessen. Etter våre erfaringer er dette en sannhet med store
modifikasjoner. Vi ønsker å gjøre rede for hvor komplisert denne prosessen kan være for den
mindreårige – og vergen. Det er derfor viktig å få rede på hvor mange som faktisk har fått
hjelp av sin familie til å lokalisere og sende kopi av fars eller andre mannlige
slektningers tazkera.
Hvor mange av dine vergebarn med §38-5 tillatelse har fått hjelp av familie i prosessen med å skaffe dokumentasjon som skulle bidra til å få begrensningene opphevet? *
Hvor mange har fått hjelp fra andre enn familie? *
Dersom noen har fått hjelp fra andre enn familien, hvordan har dere klart å finne fram til en hjelper i Afghanistan?
Hvor mange av de mindreårige har IKKE klart å finne fram til verken familie eller andre potensielle hjelpere? *
Hva har vært gjort for å finne fram til en mulig hjelper?
Hva slags belastninger har denne tillatelsen utgjort for ditt/dine vergebarn?
Hva har du, som den/de mindreåriges verge, opplevd som mest belastende ved denne prosessen?
Hva framstår som uklart i denne prosessen? Hvilke spørsmål har du som verge til mindreårige med en slik tillatelse?
Andre kommentarer
Ditt navn og telefonnummer
Det er frivillig å oppgi navnet sitt, men dersom du gjør det, vil vi kunne ta kontakt med deg hvis vi har noen spesielle spørsmål i forbindelse med ditt svar
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy