แบบสำรวจความพึงพอใจ "การลงทะเบียนรับหนังสือเข้า"
ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ประเภทของผู้รับบริการ *
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน
โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องระดับความพึงพอใจในการมาขอรับบริการเรื่อง “ การลงทะเบียนรับหนังสือเข้า “
1.1 ความรวดเร็วในการให้บริการ *
1.2 ความเหมาะสมในการจัดผังบริการ *
2. ด้านเจ้าหน้าที่
2.1 การแต่งกายเหมาะสม *
2.2 ความเต็มใจบริการ *
2.3 การพูดจา อัธยาศัยไมตรีดีงาม *
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 จัดสถานที่เหมาะสม *
3.2 การต้อนรับ *
4. ด้านคุณภาพในการบริการ
4.1 ความถูกต้องในการให้ข้อมูล *
4.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา *
5. ด้านความเชื่อมั่นด้านคุณธรรม ธรรมาภิบาล
5.1 ความกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่ *
5.2 ความโปร่งใส เป็นธรรม *
ข้อคิดเห็นเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy