Žádost o vydání opisu/stejnopisu vysvědčení
Vysvětlivky:
*Stejnopisem vysvědčení rozumíme opis prvopisu s využitím údajů v třídním výkazu či maturitním protokolu. Vyhotovuje se na tiskopisu platném v době vydání prvopisu. Není-li tento tiskopis k dispozici, vyhotoví se na jiném vhodném tiskopisu. Vydání stejnopisu se poznamená v příslušné dokumentaci školy. Pokud nelze opatřit podpisy osob, které podepsaly prvopis, uvedou se na stejnopisu jména a příjmení těchto osob s dovětkem v.r. Pokud nelze opatřit otisk razítka použitý na prvopisu, uvede se místo něj zkratka „L.S“. Na stejnopis se připojí doložka „Tento stejnopis souhlasí s prvopisem“.
K doložce se uvede jméno, příjmení a podpis ředitelky školy, otisk razítka a datum vyhotovení stejnopisu.
*Opisem rozumíme kopii vysvědčení provedenou na základě předloženého originálu. Opatřuje se otiskem razítka, jménem, příjmením a podpisem osoby, která opis vystavila, a datem vydání opisu.

Žádám o: *
Důvod vydání: *
Jméno a příjmení žadatele v době studia: *
Your answer
Jméno a příjmení žadatele v současné době: *
Your answer
Jméno a příjmení zákonného zástupce (v případě nezletilého žáka):
Your answer
Rodné číslo (RRMMDD/PPPP): *
Your answer
Místo narození: *
Your answer
Adresa: název ulice, číslo popisné *
Your answer
Adresa: město *
Your answer
Adresa: PSČ *
Your answer
Kontaktní email: *
Your answer
Kontaktní telefon: *
Your answer
Obor studia: *
Rok ukončení studia: *
Your answer
Ročník požadovaného vysvědčení: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service