Phiếu đo lường sự hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an năm 2021
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Địa chỉ email *
Tên dịch vụ hành chính công: *
Tên cơ quan, đơn vị Công an giải quyết: *
A. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI
Họ và tên: *
Địa chỉ:
Số điện thoại liên hệ: *
1. Trường hợp Ông/Bà trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính cho bản thân mình, xin cho biết thêm thông tin về bản thân theo các nội dung dưới đây:
a) Độ tuổi:
Clear selection
b) Giới tính:
Clear selection
c) Trình độ học vấn:
Clear selection
d) Nghề nghiệp:
Clear selection
đ) Nơi sinh sống
Clear selection
2. Trường hợp Ông/Bà đại diện cho cơ quan, tổ chức để thực hiện thủ tục hành chính, xin cho biết thông tin về tổ chức mà Ông/Bà đang đại diện để giao dịch thực hiện dịch vụ hành chính công và thông tin về Ông/Bà theo các nội dung dưới đây:
Tên cơ quan/tổ chức Ông/Bà đại diện
a) Loại hình tổ chức
Clear selection
b) Vị trí, công việc của Ông/Bà trong tổ chức
Clear selection
B. PHẦN CÂU HỎI
Câu 1. Ông/Bà đã giải quyết công việc và nhận kết quả ở cơ quan, đơn vị Công an nào? *
Câu 2. Ông/Bà biết đến cơ quan, đơn vị Công an giải quyết công việc cho Ông/Bà (tên cơ quan, đơn vị Công an, địa điểm và ngày/giờ làm việc của cơ quan, đơn vị Công an đó) qua hình thức nào? *
Câu 3. Ông/Bà đi lại bao nhiêu lần trong quá trình giải quyết công việc (kể từ lần đầu tiên đến cơ quan, đơn vị Công an cho đến lần nhận kết quả)? *
Nếu câu trả lời trên của Ông/Bà là "Nhiều hơn 02 lần", xin Ông/Bà cho biết lý do Ông/Bà phải đi lại nhiều hơn 02 lần:
Clear selection
Câu 4. Cán bộ, chiến sĩ có gây phiền hà, sách nhiễu đối với Ông/Bà trong quá trình giải quyết công việc không? *
Câu 5. Cán bộ, chiến sĩ có gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí, lệ phí đối với Ông/Bà trong quá trình giải quyết công việc không? *
Câu 6. Cơ quan, đơn vị Công an trả kết quả cho Ông/Bà có đúng hẹn không? *
Nếu câu trả lời trên của Ông/Bà là “trễ hẹn”, xin Ông/Bà trả lời tiếp câu hỏi sau:
- Cơ quan, đơn vị Công an có báo trước cho Ông/Bà việc trễ hẹn không?
Clear selection
- Cơ quan, đơn vị Công an có thư xin lỗi Ông/Bà vì trễ hẹn không?
Clear selection
Câu 7. Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong thời gian tới, theo Ông/Bà cơ quan, đơn vị Công an giải quyết thủ tục hành chính cần phải quan tâm đến nội dung nào dưới đây? (Xin Ông/Bà ưu tiên chọn 3 nội dung trong số các nội dung dưới đây) *
Required
Câu 8. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết mức độ hài lòng về những nội dung sau (bằng cách chọn mức điểm mà Ông/Bà lựa chọn):
I. TIẾP CẬN DỊCH VỤ:
I. TIẾP CẬN DỊCH VỤ: *
Rất hài lòng
Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Rất không hài lòng
1. Nơi ngồi chờ giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị Công an có đủ chỗ ngồi
2. Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan, đơn vị Công an đầy đủ
3. Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan, đơn vị Công an hiện đại
4. Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan, đơn vị Công an dễ sử dụng
II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH *
Rất hài lòng
Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Rất không hài lòng
5. Thủ tục hành chính được công khai, niêm yết đầy đủ
6. Thủ tục hành chính được công khai, niêm yết chính xác
7. Thành phần hồ sơ Ông/Bà phải nộp là đúng quy định
8. Mức phí/lệ phí mà Ông/Bà phải nộp là đúng quy định
9. Thời gian giải quyết ghi trong giấy hẹn (tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ đến ngày trả kết quả) là đúng quy định
III. CÁN BỘ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC *
Rất hài lòng
Hài lòng
Bình Thường
Không hài lòng
Rất không hài lòng
10. Cán bộ, chiến sĩ có thái độ giao tiếp lịch sự
11. Cán bộ, chiến sĩ chú ý lắng nghe ý kiến của người dân/đại diện tổ chức
12. Cán bộ, chiến sĩ trả lời, giải thích đầy đủ ý kiến của người dân/đại diện tổ chức
13. Cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn kê khai hồ sơ tận tình, chu đáo
14. Cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn kê khai hồ sơ dễ hiểu
15. Cán bộ, chiến sĩ tuân thủ đúng quy định trong giải quyết công việc
IV. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH *
Rất hài lòng
Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Rất không hài lòng
16. Kết quả Ông/Bà nhận được là đúng quy định (Kết quả có thể là được cấp giấy tờ hoặc bị từ chối cấp giấy tờ)
17. Ông/Bà đánh giá như thế nào về mức độ đầy đủ của thông tin trong kết quả giải quyết?
18. Ông/Bà đánh giá như thế nào về mức độ chính xác của thông tin trong kết quả giải quyết?
V. TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CÁC Ý KIẾN GÓP Ý, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
Nếu Ông/Bà đã có ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị xin Ông/Bà trả lời các câu hỏi từ 19 đến 22:
Rất hài lòng
Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Rất không hài lòng
19. Ông/bà có hài lòng về bố trí hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức của cơ quan, đơn vị Công an không? Ông/Bà nhận được là đúng quy định (Kết quả có thể là được cấp giấy tờ hoặc bị từ chối cấp giấy tờ)
20. Ông/bà đánh giá việc thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị có dễ thực hiện không?
21. Ông/bà có hài lòng đối với cơ quan, đơn vị Công an tiếp nhận và xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà không?
22. Ông/bà có hài lòng về kết quả xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của cơ quan, đơn vị Công an thông báo không?
Clear selection
Ý kiến góp ý, phản ánh của Ông/Bà (nếu có):
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ÔNG/BÀ!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy