EcoPaperLoop – Ljubljana – Januar 2014

Okolju prijazno recikliranje izdelkov iz papirja: VREDNOTENJE RECIKLABILNOSTI IN PRIPOROČILA
Eco-friendly recyclability of paper based product: RECYCLABILITY EVALUATION AND POLICY GUIDELINES

22. in 23. januar 2014, Ljubljana / 22. and 23. January 2014, Ljubljana

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  PROSIMO, DA SE PRIJAVITE DO 17. JANUARJA 2014.

  Please register until 17th January 2014.

  Kontaktni podatki / Contact information

  Diana Gregor Svetec Naravoslovnotehniška fakulteta Oddelek za tekstilstvo Snežniška 5, 1000 Ljubljana diana.gregor@ntf.uni-lj.si Janja Zule Inštitut za celulozo in papir Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana janja.zule@icp-lj.si