Eesmärgistamine ja enesehindamine: matemaatika (V)
Siin lehel on kirjas riikliku õppekava 5.klassi lõpetanud õpilastelt oodatud oskused ja pädevused matemaatikas.
Võid seda kasutada oma individuaalse õppekava koostamisel. Selleks tee nii:
- Loe ja märgi need õpitulemused, mis Sul on juba saavutatud.
- Need, mis järgi jäävad (ei ole saavutatud), on Sinu eesmärgid. Vali eesmärgid, mida tahad saavutada just sel trimestril. Kirjuta need lahtrisse "Eesmärgistamine". Võid eesmärke ka juurde lisada, kui soovid (nt eelmise või järgmise klassi õppekavast või mõnest haakuvast valdkonnast nt füüsika, keemia)
- Nüüd on Sul olemas tööplaan selleks trimestriks. Prindi see välja ja pane nähtavale kohale. Püüa leida veidi aega igal nädalal oma eesmärkide saavutamiseks.
- Saada seejärel ka mulle seesama dokument, et oleksin kursis Sinu tööplaaniga.
- Nädal enne meie kohtumist trimestri lõpus ava uuesti see dokument ja täida viimane lahter: "Enesehindamine".
- Saada mulle uuesti see dokument hiljemalt nädal enne meie kohtumist. Peale saatmist saad seda veel muuta vajadusel. Võid panna märksõnadena kirja kõik küsimused ja mõtted, mida tahad vestlusel minuga jagada.
Email address *
Untitled title
Eesmärgistamine. *
Kopeeri või kirjuta siia mõned eesmärgid eelnevast tekstist. Lisa ka materjalid või ideed, kuidas kavatsed neid eesmärke täita (internetilehekülg, tööraamat, praktiline ülesanne, meisterdamine vms). Mõtle ka sellele, kuidas Sa tahaksid trimestri lõpus vestlusel oma õpitut näidata või sellest rääkida. Kirjuta alla oma nimi. Saada mulle esimesel võimalusel.
Your answer
Minu õpitulemused teemas "Geomeetria" (mõõtühikud, nurgad, sirgõik, murdjoon, kiir, sirge)
Minu õpitulemused teemas "Andmed ja algebra" (avaldis, sagedustabel, skaala, tulpdiagramm, aritmeetiline keskmine). *
Required
Minu õpitulemused teemas "Arvutamine" (naturaalarvude ümardamine, rooma numbrid, jaguvuse tunnused, arvu tegurid ja kordsed, võrrandid, korrutamine ja jagamine, kümnendmurd) *
Required
Enesehindamine (täida trimestri lõpus)
Kas Su püstitatud eesmärgid said Sinu arvates täidetud? Nimeta olukordi, kus Sul neid teadmisi, oskusi võib vaja minna? Mis sulle selle trimestri matemaatikateemade juures meeldis? Mille üle oled eriti uhke? Mis sind nende teemade juures häiris? Millega sa seda seletad? Mida sa tahad tulevikus teha teisiti? Millal sa seda teed? Mille või kelle abi sa vajad? Mis on esimesed 2 sammu selle saavutamiseks?
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Tartu Luterlik Peetri Kool. Report Abuse - Terms of Service